Bewoners De Weid tijdelijk naar Antonius

 

Castricum – De SIG, organisatie voor ondersteuning van mensen met een verstandelijke beperking, laat op dit moment het voormalige kindertehuis Antonius in Bakkum opknappen. Het hoofdgebouw wordt geschikt gemaakt voor tijdelijke huisvesting van de bewoners van woonproject De Weid aan de Walstro. Na sloop van De Weid wordt hier in 2015 een nieuw appartementencomplex gerealiseerd. De bewoners van De Weid verhuizen in december naar hun tijdelijke onderkomen op de Heereweg. 

Het nieuwbouwproject De Walstro bevat veertien particuliere koopappartementen en een vleugel met 23 studio’s voor de bewoners van De Weid. Eén studio wordt ingericht als ontmoetingsruimte/kantoor voor het begeleidende team van de SIG. Deze bijzondere vorm van geïntegreerd wonen wordt gerealiseerd door projectontwikkelaar Vastbouw. In het nieuwe appartementencomplex De Walstro krijgen de cliënten van de SIG straks een eigen studio, met eigen sanitaire voorzieningen. Er is 7 x 24 uur professionele begeleiding op maat aanwezig. De koopappartementen zijn  geschikt voor starters en senioren die kleiner willen gaan wonen. Met name de laatste doelgroep kan op termijn gebruikmaken van de collectieve zorg- en dienstverlening van en via de SIG. Ook ouders van cliënten van de SIG kunnen hier in een eigen appartement dicht bij hun zoon of dochter gaan wonen.