Bewaakte fietsenstalling bij station een lachertje

Castricum – Je zult maar niets vermoedend je dure fiets een dagje toevertrouwen aan de bewaakte stalling bij het NS-station en dan tot de ontdekking komen dat je e-bike ondanks de nodige camerabewaking is gestolen. Het overkwam Ruud en Annemieke Jurrjens, die na diverse acties slechts konden constateren dat alleen een goede fietsverzekering de pijn nog wat verzacht.

Door Hans Boot

De Castricummers Ruud en Annemieke Jurrjens stalden op woensdag 12 juli om 09.45 uur hun e-bikes in de stalling naast de bloemenkiosk bij de entree van het station voor een dagje museumbezoek in Harderwijk. Bij de stalling staat aangegeven dat je fiets de eerste 24 uur gratis wordt bewaakt en hier droog en veilig staat. Dat blijkt echter een wassen neus, zoals Ruud vertelt: ,,Wij waren rond 22.30 uur terug en toen bleek dat onze beide e-bikes waren verdwenen. De dieven hadden zowel de gewone sloten als de speciale kettingsloten met een slijptol verwijderd en stonden snel buiten, omdat je makkelijk met een OV-kaart of een anonieme kaart van de NS door de poortjes kan. In eerste instantie hoopten we nog dat de daders te achterhalen waren door de aanwezigheid van verschillende camera’s, maar die hoop bleek ijdel.’’

Claim

Annemieke licht toe wat de vervolgstappen waren: ,,We hebben het algemene telefoonnummer van de politie gebeld en kregen te horen dat werd geadviseerd om digitaal aangifte te doen. Via een bezoek aan het politiebureau in Castricum was dat ook mogelijk, maar dan moest je genoegen nemen met een wachttijd van veertien dagen. Daarna kregen we vier mailtjes van ze. In de laatste stond dat bij gebrek aan opdracht van de officier van justitie er geen verder onderzoek zou plaatsvinden, dus kennelijk wordt deze diefstal niet meer als een misdrijf beschouwd.’’

Ruud en Annemieke Jurrjens hopen op meer geluk met hun nieuwe fietsen. (Foto: Hans Boot)

Ook het aankaarten van deze kwestie bij de NS bezorgde het onfortuinlijke echtpaar nul op het rekest. Ruud: ,,Het kostte heel veel moeite om iemand te pakken te krijgen die naar je verhaal luistert en met je meeleeft. Uiteindelijk kregen we een wollige e-mail van de Klantenservice. Daarin wordt het cameratoezicht met alarmmelding bevestigd en dat de camera’s ook nog eens zijn gekoppeld aan een meldkamer van de NS. Desondanks worden de beelden alleen aan de politie ter beschikking gesteld als zij daarom verzoekt. Verder zegt men meerdere acties te ondernemen om fietsendiefstal te ontmoedigen en dat er wordt gewerkt aan verbeteringen van het toegangssysteem. Ook wordt gesteld dat het indienen van een claim bij de NS alleen geldt als de fiets niet verzekerd is.’’

Frustratie

Gelukkig waren Ruud en Annemieke wel goed verzekerd. ,,Daar zijn we natuurlijk niet beter van geworden. Onze fietsen waren drie jaar oud en dus een stuk duurder als je dezelfde wilt kopen. Ook moesten we nieuwe fietstassen en kettingsloten aanschaffen. Dan kom je uit op zo’n 1500 euro, exclusief de nieuwe en hogere assurantiepremies in vijf jaar. We waren wel heel blij met onze vaste rijwielzaak Zijlstra die het gelukt is om binnen drie weken twee e-bikes van hetzelfde merk te leveren’’, aldus Annemieke.

Ruud merkt tot slot op: ,,Het boze gevoel is nu voor een groot deel weg, maar de frustratie dat zoiets kan gebeuren en dat niemand zich hiervoor verantwoordelijk voelt blijft bestaan. Het enige wat hiertegen nog een beetje is opgewassen, is een goede verzekering. Ik raad iedereen dan ook aan om die te nemen, want diefstal van elektrische fietsen is de laatste tijd schering en inslag.’’