Bestemmingsplan Zanderij-Noord: gemeenteraad unaniem positief

Castricum – Vorige week sprak de commissie van de gemeenteraad opnieuw over de Zanderij-Noord. De gemeenteraadsleden waren eensgezind: het plan is goed en wethouder Brouwer en zijn team hebben het ‘prima aangepakt’.

Door Ans Pelzer

Het project kende een tumultueuze start met veel boze landeigenaren en andere belanghebbenden. Grote en belangrijke klacht was dat er vooral over en niet met de grondeigenaren gesproken was. Wethouder Brouwer initieerde een intensieve gespreks- en overlegronde met betrokkenen. Het resultaat: met vrijwel alle grondeigenaren is inmiddels overeenstemming bereikt.

Zorgen

Meerdere gemeenteraadsleden spraken uit eraan te hechten dat ook met de grondeigenaar waarmee nu nog geen overeenstemming is, een oplossing wordt gevonden. Zorgen van omwonenden zijn er ook: als die oplossing niet gevonden wordt, kan een grondeigenaar dan nog tien jaren doorgaan met gif spuiten? Dat gif waarvan duidelijk is dat het gezondheidsklachten veroorzaakt? Grondeigenaren die niet meewerken aan het plan hebben immers nog tien jaar het recht om te blijven werken op die grond.

Moeizaam

De grondeigenaar van de grond waarop het Voedselbos komt meldt dat het overleg met PWN en de provincie moeizaam verloopt: ,,Het is stroperig en ze weten van elkaar niet wat ze doen.’’ Centrale vraag: wie exploiteert en wat mag en kan de familie nog zelf doen? Wethouder Brouwer stelt voor om over dit punt op korte termijn met elkaar in gesprek te gaan.

Bio tuinderij

De bio tuinderij gaat er komen. De raadsleden en een inspreker hebben vooral vragen en zorgen over hoeveel parkeerplaatsen er komen bij de zogenoemde ‘poort naar de duinen’. In het plan verdwijnt de parkeerplaats aan de Geversweg. Wethouder Brouwer meldt dat de parkeerdruk voor bezoekers aan de duinen gemonitord wordt. Mocht de parkeerdruk te hoog worden dan kunnen er aanvullende maatregelen genomen worden. Een reservering voor parkeerplekken wordt aangehouden.

Na ruim acht jaar discussies, boosheid, verdriet en veel gesprekken staat de gemeenteraad nu unaniem achter het voorstel.

Op de foto:
In het voorjaar is een begin gemaakt met het werken aan de biologische tuin De Zanderij. (Foto: Ans Pelzer)