Bestemmingsplan Strandgebied definitief

Castricum – Het bestemmingsplan Strandgebied Castricum is definitief na een uitspraak van de Raad van State. De geplande ontwikkelingen kunnen doorgaan. Het bestemmingsplan Strandgebied is gemaakt om meer kwaliteit en recreatiemogelijkheden te realiseren aan het strand van Castricum, zo stelt de gemeente. Tegen het bestemmingsplan was beroep aangetekend door de Vogelwerkgroep Midden Kennemerland en Platform Ons Strand die aangaven dat de nieuwe mogelijkheden schade voor de natuur zouden kunnen opleveren. De Raad van State heeft dat argument niet overgenomen. Het bestemmingsplan voorziet in de overnachtingsmogelijkheden in strandhuisjes, vier jaarrondpaviljoens en de voorzieningen voor watersport. Ook komen er meer strandhuisjes bij Bad Noord. De Raad van State heeft wel geoordeeld dat het bestemmingsplan, voor het deel Recreatie-Strand, strijdig is met het provinciale verordening zoals die gold toen het besluit genomen werd door de gemeenteraad. Volgens een bijbehorende kaart zou dit deel van het strand, waar de paviljoens en de strandhuisjes staan, onder extra natuurbescherming moeten vallen; een aanduiding die niet zo bedoeld was en die de provincie naderhand heeft gecorrigeerd. Daarom heeft de Raad van State een deel van het officiële besluit van de gemeenteraad ongeldig verklaard, maar het bestemmingsplan blijft wel gewoon in zijn geheel van kracht.