Bestemmingsplan Santmark ter inzage

Castricum – Het college van B en W heeft het ontwerp bestemmingsplan voor de Santmark vrijgegeven voor inspraak. Sinds donderdag 7 december ligt het bestemmingsplan zes weken ter inzage. Aan de Santmark worden nieuwe zorgappartementen gebouwd. Het gaat om 37 nieuwe appartementen voor senioren, waarvan 28 sociale huur appartementen. Paul Slettenhaar, wethouder Wonen: ,,Het bouwen van deze woningen voor senioren past binnen de ambitie van het college meer passende woningen te bouwen voor voor onze inwoners.’’

Hiervoor worden de huidige verouderde aanleunwoningen gesloopt en vervangen door de nieuwe appartementen. Voor het realiseren van de woningen is het noodzakelijk dat de huidige bestemming wordt aangepast. Na de ter inzagelegging wordt het bestemmingsplan – al dan niet aangepast op basis van zienswijzen – voorgelegd aan de gemeenteraad, die het bestemmingsplan moet vaststellen.