Besluitvorming over zwembad weer bijgesteld

Castricum – Na de laatste informatieavond in maart van dit jaar en een brief van 25 juli heeft het college de raads- en commissieleden afgelopen donderdag opnieuw bijgepraat over de ontwikkelingen betreffende de plannen voor het zwembad en andere sportvoorzieningen op Noord End. Besluitvorming voor 2024 blijkt echter niet haalbaar meer.

Door Hans Boot

Dat het wel of niet realiseren van een nieuw zwembad, al of niet in combinatie met een sporthal een uiterst lange adem heeft, behoeft geen uitleg meer. Op 23 maart van dit jaar kreeg de raad een toelichting op de bijgestelde opties, de architectonische vormgeving en de problemen die worden veroorzaakt door een tekort aan de levering van elektriciteit. Per brief van 25 juli wees het college de raads- en commissieleden er nog eens op dat het door verschillende ontwikkelingen niet meer passend is om uit te gaan van de kaders die in 2019 voor dit project zijn vastgesteld.

Genoemd werden onder andere de hogere rente en prijsontwikkeling in de bouw en de rijksopgave om in 2030 een CO2-reductie van 55% te bewerkstelligen. Daarnaast stelde het college dat het bestaande zwembad technisch en bouwkundig door middel van klein onderhoud nog meekan tot de oplevering van de nieuwe accommodatie. In de brief werd nog uitgegaan van een finale besluitvorming voor de Kerst en er staat ook in dat de stuurgroep en het projectteam inspiratie hadden opgedaan bij gemeenten met een vergelijkbare omvang als Castricum.

Energieneutraal

Afgelopen donderdagavond stond het hoofdpijndossier, waarover volgens wethouder Beems al tien jaar wordt gepraat, weer op de agenda van de Raadsinformatieavond. Nu niet meer onder de noemer ‘zwembad’, maar ‘Presentatie uitwerking ontwikkelingen Noord-End: energie, sport en wonen’.

Beems mocht uiteraard de commissie inleiden en zei dat er veel werk was verricht om zaken bij te stellen. Ook bracht hij de voortgangskalender in beeld en constateerde dat er inmiddels extra parkeerplaatsen zijn gerealiseerd, evenals het kunstgrasveld van Helios. Deze voorziening voor FC Castricum is bijna voltooid. De wethouder benadrukte nog eens dat het in stand houden van De Witte Brug geen optie is. Vervolgens kreeg projectleider Carlijn Kramer van bureau Twynstragudde de gelegenheid om de laatste ontwikkelingen toe te lichten. Zij concludeerde dat het op grond van onderzoeken en referentiebezoeken mogelijk is om een energieneutraal zwembad te bouwen en dat daarmee in principe kan worden gestart.

‘Vliegwielfunctie’

Verder mondde de presentatie, die werd ondersteund door een ambtenaar van de BUCH, uit in een financieel-technisch uiterst gecompliceerd verhaal. Dat betekent onder meer dat er nog steeds een keuze moet worden gemaakt uit het vroegtijdig starten van alleen een zwembad dat in 2027 zou kunnen worden opgeleverd of de combinatie van deze voorziening met een sporthal die een jaar later kan worden gerealiseerd. Het advies luidt om een zo duurzaam mogelijk gebouw neer te zetten en te proberen zelf zoveel mogelijk energie te winnen door het zwembad een ‘vliegwielfunctie’ te laten vervullen.

Door het efficiënt opwekken van energie zouden partners in de omgeving, zoals de sportverenigingen op Noord-End en Kennemer Wonen wat de woningen betreft, daarvan mee kunnen profiteren. Aan de orde kwamen ook de berekening van de contante waarde van de verschillende varianten, de invloed van grondwaarden door vrijgekomen locaties, de CO2-reductie etc.

De wethouder stelde in zijn samenvatting dat er wat het college betreft in volgend voorjaar met het project aan de gang kan worden gegaan en raadde het af om met snipperprojecten te werken. Hij zegde toe dat het college in november de nodige rekenmodellen levert voor de commissiebehandeling op 7 december. De verwachting is nu dat het raadsbesluit in februari 2024 wordt genomen. (Afbeelding: aangeleverd)