Besluit fusie Clusius en ROC Kop van NH genomen

Regio – Op 17 maart hebben de raden van toezicht van het Clusius College en het ROC Kop van Noord-Holland het voorgenomen besluit van de colleges van bestuur van beide scholen goedgekeurd om te gaan fuseren. In het najaar van 2020 kondigden de twee organisaties al aan dat ze voornemens zijn om samen verder te gaan. Met de goedkeuring van de raden van toezicht gaat het fusieproces een belangrijke nieuwe fase in.

In de weken voorafgaand aan de goedkeuring van de raden van toezicht was er al overeenstemming over het fusiebesluit bereikt met de ondernemingsraden en studentenraden van beide instellingen en de ouderraad van het Clusius College. Een belangrijke vervolgstap is dat de Commissie Macrodoelmatigheid mbo een fusietoets gaat uitvoeren. Deze commissie beoordeelt fusies in het middelbaar beroepsonderwijs met een inhoudelijke toets en adviseert vervolgens de minister van OCW. Als de minister hierover positief beschikt – dit besluit wordt voor de zomer verwacht – dan zal de bestuurlijke fusie plaatsvinden op 1 januari 2022, gevolgd door een instellingenfusie op 1 augustus 2022.

Waarom een fusie?

De fusie wordt door de raden van toezicht gezien als een logisch gevolg van de ambities van beide instellingen. Eric Lücke, voorzitter raad van toezicht Clusius College: ,,Zowel het Clusius College als het ROC Kop van Noord-Holland zijn zich bewust van hun regionale functie en hebben de blik naar buiten en op de toekomst gericht. We kennen de regio en elkaar.” ,,Door samen te gaan, bieden we dichtbij huis een compleet aanbod aan voor zowel het vmbo, mbo als een leven lang ontwikkelen. Zo kunnen we blijven inspelen op maatschappelijke en technologische ontwikkelingen”, vult Kees Turnhout, voorzitter raad van toezicht ROC Kop van Noord-Holland aan. Als gevolg van de fusie zullen Clusius College en ROC Kop van Noord-Holland opgaan in een nieuwe organisatie met ongeveer 1.275 medewerkers, bijna 5.000 mbo-studenten, 1.500 cursisten educatie, 100 studenten VAVO en zo’n 4.000 vmbo-leerlingen en een omzet van bijna 100 miljoen euro.

Op de foto:
Van link naar rechts: Aad de Wit (Voorzitter CvB ROC Kop van Noord-Holland), Gerard Oud (Lid CvB Clusius College) en Rien van Tilburg (Voorzitter CvB Clusius College). (Foto: aangeleverd)