Besluit flexwoningen nog onzeker

Castricum – Na twee keer anderhalf uur debatteren is de gemeenteraad er nog niet uit wat de flexwoningen bij de Castricummer Werf betreft. Daarvoor is opnieuw een sessie nodig en dan is het de vraag of het project kan worden gerealiseerd.

Door Hans Boot

In de raadscommissie van afgelopen donderdag kwamen met name de fracties aan het woord die op 22 oktober nog niet aan de beurt waren geweest. Ook werd de memo van D66 en PvdA behandeld, waarin voor flexwoningen een nieuwe koers voor de komende tijd wordt gewenst en een eenduidige heldere en transparante tijdige communicatie naar alle betrokken partijen en de gemeenteraad.

Opvallend was dat er deze avond veelvuldig over (zee)containers werd gesproken. Volgens Marjo Husslage van de gelijknamige fractie zijn deze ‘woningen’ eigenlijk veel te klein. Daarnaast zou volgens dit raadslid de locatie ‘te ver buiten het dorp liggen en totaal ongeschikt zijn voor de integratie van nieuwkomers’. Zij was wel gecharmeerd van Tiny Houses, die volgens Gerrit Krouwel (VVD) niet veel groter zijn. Husslage vroeg ook of er geen andere plekken waren, zoals het terrein van het vroegere zwembad Damphegeest in Limmen.

Discussie was er over de vraag of ooit aan de ondernemers van de Castricummer Werf een toezegging is gedaan over het inrichten van de bewuste locatie als parkeerterrein. Daarop antwoordde wethouder Slettenhaar dat er in 2015, ten tijde van het vorige college, plannen zijn gemaakt voor het bedrijventerrein, maar dat die nooit zijn uitgevoerd. ,,Wij zijn weer in gesprek met de ondernemers en gaan ervoor zorgen dat zij tevreden zijn”, aldus de portefeuillehouder.

‘Motie van treurnis’

Gerard Brinkman (GroenLinks) was van mening dat er in de commissie van 22 oktober drie discussies door elkaar heen liepen. Zijn partij ziet de invulling van flexwoningen hooguit voor een periode van drie jaar. Brinkman is tegen een termijn van twee keer vijf jaar. Ook vond Brinkman een huurprijs van € 550,- per maand ‘niet in verhouding staan met het puntenwaarderingsstelsel voor sociale huurwoningen’.

Leo van Schoonhoven, van de gelijknamige fractie, trok fel van leer tegen de wethouder: ,,Er komen steeds meer vragen van inwoners over dit project. Wie wordt hier nou beter van? De projectleider van ontwikkelaar FlexwonenNH heeft uiteindelijk schoorvoetend toegegeven dat men er aan wilde verdienen. Het plan is sociaal gezien onaanvaardbaar en ook met het oog op de belangen van zoveel ondernemers onacceptabel. Het beeld is ontstaan dat het college bewonersonvriendelijk aan het werk is gegaan.” Van Schoonhoven vervolgt: ,,Dat gaat beter in Akersloot waar een belangengroep is opgericht. Probeer eerst de verhouding met de ondernemers te herstellen. Jammer dat het zover moet komen, maar ik kom met een motie van treurnis en mogelijk een amendement.”

‘Stevig proces’

Ada Greuter (PvdA) zei ‘sprakeloos’ te zijn: ,,Je ziet de problemen alleen maar groeien. Na het heldere verhaal van D66 van vorige week nu ook hulde voor het betoog van Leo van Schoonhoven. Wat is er ongelooflijk veel niet goed gegaan in dit proces. Ik wil ook graag de andere locaties zien waar de wethouder het steeds over heeft.”

Positief reageerde Fer Wilms (CDA). Hij vroeg zich wel af of het terrein in het stuk groen tegenover de gekozen locatie in aanmerking kan komen voor tijdelijke woningbouw, maar steunde evenals de VVD het voorliggende voorstel.

Tot slot hoopte Paul Slettenhaar dat hij duidelijk antwoord had gegeven op de gestelde vragen. Hij stelde dat dit soort projecten ‘altijd heftig zijn en dat het goed is om elkaar vast te houden’. Daaraan voegde hij toe ‘in gesprek te blijven met alle betrokkenen’. ,,De opvattingen worden teruggekoppeld naar het ministerie dat voor flexwoningen subsidie verstrekt.” Zijn antwoord op een vraag van Van Schoonhoven was: ,,Ik ga kijken wat de partijen ons meegeven. Het is een nieuw en stevig proces. Daar leren we veel van.”

Omdat GroenLinks en CKenG nog ruggespraak wilden houden met hun achterban, kon voorzitter Van de Fliert (Vrije Lijst) slechts concluderen ‘dat er nog een bijeenkomst nodig is om tot afronding te komen’. De wethouder gaf daarop aan dat er voor die tijd geen collegebesluit wordt genomen. Het hangt erom of er een raadsmeerderheid voor het voorstel komt.