Beslis mee over de toekomst van ons waterbeheer

Regio – Het lijkt nog ver weg, maar op 15 maart 2023 gaat Nederland weer stemmen voor de waterschapsverkiezingen. Vanaf nu is het mogelijk om jezelf kandidaat te stellen voor deze verkiezingen en zo actief bij te dragen aan veilig, schoon en voldoende water, nu én in de toekomst. Om duidelijk te maken wat een waterschapbestuurder doet, organiseert Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) een aantal informatieavonden. Zo kun je ontdekken wat het inhoudt, of het bij je past en hoe je een belangrijke bijdrage kunt leveren als bestuurder in de keuzes die gemaakt moeten worden.

Het hoogheemraadschap maakt veilig wonen, werken en recreëren onder zeeniveau mogelijk in dienst van de samenleving. Maar het klimaat verandert, de zeespiegel stijgt en de bodem daalt. Voor Hollands Noorderkwartier kan dit grote gevolgen hebben. Hoe gaan we in de toekomst om met het waterbeheer in ons gebied? En hoe nemen we daarin zaken als duurzaamheid, energie en onze omgeving in mee?

Dijkgraaf Luc Kohsiek (foto): ,,In de afgelopen vier jaar zagen we droge zomers met weinig neerslag. Tegelijk maakten we vorig jaar juni nog mee dat er meer dan honderd millimeter neerslag viel in korte tijd met wateroverlast tot gevolg. Beide fenomenen zullen vaker voorkomen in de toekomst. Willen we het hier leefbaar houden, dan moeten we voor de volgende generatie maatregelen nemen en dat vraagt ook wat van alle inwoners, bedrijven en overheden. Als bestuurder beslist u mee over het strategische beleid en de financiële kaders voor deze vraagstukken. Een verantwoordelijke en uitdagende taak.‘’

Wil je actief worden als bestuurder en/of een beeld krijgen van wat dat inhoudt? Meld je dan aan voor een informatieavond voor nieuwe bestuurders. Op 7 juni in Zaandam, 20 juni digitaal en 21 juni in Hoorn. Aanmelden kan via www.hhnk.nl/verkiezingen. Daar vind je ook meer informatie. (Foto: HHNK)