Bert Meijer verlaat de politiek

Foto boven:
De scheidende en nieuwe voorzitter van Lokaal Vitaal ontvangen een bloemetje van fractievoorzitter Mariska Tauber (rechts). (Foto: Hans Boot)

Castricum – Onze plaatsgenoot Bert Meijer mag je gerust een politiek dier noemen. Sinds hij zich in 1982 in ons dorp vestigde was hij actief als raadslid of wethouder van diverse partijen en zette zich ook in voor vele maatschappelijke organisaties en verenigingen. Per 1 juli is Bert afgezwaaid als voorzitter van Lokaal Vitaal. Een mooie gelegenheid om terug te blikken.

Door Hans Boot

Voor degenen die Bert Meijer niet kennen of gekend hebben (wat haast onmogelijk is), stelt hij zichzelf even voor: ,,Ik ben inmiddels 72 jaar, maar voel me fysiek en mentaal rond de 30. Wij wonen sinds 1982 in Castricum. Ik kom uit het onderwijs en werd op 29-jarige leeftijd benoemd tot directeur van de Augustinusschool en ben dat tot 1999 geweest. Daarna was ik 19 jaar interim manager in het onderwijs in en rond Amsterdam.’’

Spoedig na zijn verhuizing werd Bert actief in de lokale Castricumse politiek: ,,Ik was voorzitter, fractievoorzitter en wethouder voor de PvdA, voorzitter, fractievoorzitter en wethouder namens CKenG, de partij die ik in 2005 heb opgericht. In 2018 heb ik het initiatief genomen voor de fusie van CKenG en GDB, die in 2022 verder gingen als Lokaal Vitaal.’’

Meijer is een groot liefhebber van sporten en beoefent die nog regelmatig: ,,Zowel zaalvoetballen, zwemmen, fietsen als hardlopen doe ik graag. Daarnaast is besturen een hobby van me. Ik zit nog in zes besturen of raden van toezicht.’’

Informateur

Natuurlijk gaat het pad van een politicus lang niet altijd over rozen. De voormalige wethouder maakte wel genoeg hoogtepunten mee: ,,Op sportgebied zijn dat onder andere de kunststof atletiekbaan van AVC, de reconstructie van de sportparken Wouterland en Noord-End, Bike en Parents in Akersloot, de fusie van CSV en SCC tot FC Castricum, de verhuizing van Helios naar Noord-End, de skatebaan bij Sporthal De Bloemen en oprichting van het Platform Sport Castricum.’’

Ook wat infrastructuur en verkeer en vervoer betreft zijn er voldoende pluspunten te noemen: ,,Het bruggetje als wandelverbinding tussen Limmen en Castricum, de tweede helft van het fietspad tussen Castricum en Akersloot, de reconstructie van de Heereweg, aanleg van zebrapaden op de Dorpsstraat en herinrichting van de Soomerwegh.’’ Daarnaast kijkt Meijer met plezier terug op de realisatie van de jaarrond strandpaviljoens, de oprichting van het Platform Gehandicaptenbeleid, de uitbreiding van het onderkomen van Oud-Castricum, de fusie rond De Bakkerij, de groei van Stichting Welzijn en bouw van de nieuwe Paulusschool. Ook zijn rol van informateur voor de vorming van het huidige college past in dit rijtje.

Hospice

Als absoluut dieptepunt noemt Meijer de problematiek rondom de Beverwijkerstraatweg: ,,Dat is mijn grootste politieke deceptie. Ik had als wethouder alles financieel rond. De toenmalige minister van Verkeer en Waterstaat Melanie Schulz van Haegen had toegezegd garant te staan voor 100% van de kosten. De raad moest alleen nog een besluit nemen. Na een uitgebreid participatietraject bleven de tunnel en de oostelijke variant over. Helaas wilde de raad in 2012 geen besluit nemen. Daarnaast is mijn visie van burger- naar overheidsparticipatie, waarbij de overheid meedoet met initiatieven van inwoners, niet doorgezet. Burgers worden er vaak te laat bij betrokken.’’

Uit de loopbaan van Bert Meijer blijkt heel duidelijk dat hij een verbinder is. Hij legt uit waarom: ,,Ik wil graag partijen bij elkaar brengen in het politieke proces dat bijvoorbeeld voor woningbouwplannen moet worden gevolgd. In dat kader ben ik benaderd voor bemiddeling rond de planvorming voor de herontwikkeling van Geesterduin. Zo adviseer ik ook het bestuur van de Stichting Hospice Castricum voor de realisatie van de vestiging in Limmen. Daarnaast help of begeleid ik mensen met een beperking.’’

Opvolgster

Het feit dat Meijer inmiddels afscheid heeft genomen als voorzitter van Lokaal Vitaal wil nog niet zeggen dat hij zich niet meer met deze partij verbonden voelt: ,,Uiteraard blijf ik lid. Het gaat zonder meer goed met Lokaal Vitaal. We zijn de grootste partij sinds de laatste verkiezingen en omdat heel veel is bereikt, is dit voor mij een geschikt moment om als voorzitter te stoppen. Bovendien heb ik alle vertrouwen in mijn opvolgster Marlie van der Tas. Tot slot geef ik haar mee: blijf vooral jezelf en behoud de kernwaarden van de partij. Dat betekent dat je er bent voor de burger. Bovenaan staat burgerparticipatie. Verder zijn we niet links of rechts, maar pragmatisch.’’

Cees Hollenberg en Bert Meijer (rechts) in 2021 aan de vooravond van de fusie tussen GDB en CKenG. (Foto: Hans Boot)