Ben Tap voorgedragen als nieuwe burgemeester van Castricum

Castricum – De gemeenteraad draagt Ben Tap (1969) voor als nieuwe burgemeester van Castricum. Hij is sinds 2020 directeur van het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid Noord-Holland Noord en was in de periode van 2014 tot 2020 wethouder in Hoorn, verantwoordelijk voor onder meer Economische Zaken, Ruimtelijke Ontwikkeling, Sport, Toerisme, Havens, Vastgoed en Dijkversterking. Daarvoor werkte hij als regiomanager Noord-Holland-Noord bij Koninklijke Horeca Nederland. Ben Tap heeft Bedrijfskunde en Politiek Bestuurlijk Management gestudeerd en woont in Heemskerk.

Gisteren werd bekend dat Caroline van de Pol heeft besloten af te zien van het burgemeesterschap in Castricum. Zij was op 14 december 2023 door de gemeenteraad voorgedragen als nieuwe burgemeester, maar koos er om persoonlijke redenen voor zich terug te trekken. Een afvaardiging van de gemeenteraad (de vertrouwenscommissie) is daarom vandaag in overleg gegaan met commissaris van de koning Arthur van Dijk over het vervolg van de procedure. Men licht toe: ,,Een voordracht voor een burgemeestersfunctie is altijd meervoudig. De aanbeveling van de gemeenteraad van december jl. bevatte de twee beste kandidaten die voor benoeming in aanmerking komen. Dat betekent in dit geval dat de gemeenteraad van Castricum de heer Ben Tap voordraagt als nieuwe burgemeester van Castricum.’’

Na de aanbeveling van de gemeenteraad stuurt de commissaris van de koning deze aanbeveling met zijn advies naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De minister doet uiteindelijk een voordracht tot benoeming aan de koning. Als de aanbeveling wordt opgevolgd, kan de nieuwe burgemeester van Castricum zoals gepland op 28 maart aanstaande worden beëdigd. (Foto: C. Boorsma)