Bemiddelaar worden, iets voor jou?

Castricum – Bemiddelaars bemiddelen bij buren die een verstoorde relatie of conflict hebben en hier samen niet meer uitkomen. De overlast kan bijvoorbeeld gaan over geluid, huisdieren, tuin en erfafscheiding, kinderen, pesterijen en verschil in dagritme. Bemiddelaars die actief zijn bij De Bemiddelingskamer zijn vrijwillig, betrokken, communicatief en professioneel getraind. Met veel passie ondersteunen zij buren om de onderlinge communicatie te verbeteren.

In het najaar start een nieuwe basistraining. Wil je daar graag bij aansluiten als één van de nieuwe bemiddelaars? Neem dan contact op! Bemiddelaar Stef: ,,Het is ontzettend mooi en dankbaar werk. Je leert er veel van en krijgt professionele trainingen en ondersteuning via intervisie. Het is flexibel (dus je kunt aangeven nu even niet, tijdens een drukke periode) en je hebt er een leuk stel collega’s bij!’’ Buurtbemiddeling is gratis voor alle inwoners van de gemeente en wordt uitgevoerd door De Bemiddelingskamer. Tips en informatie zijn te vinden op www.debemiddelingskamer.nl of bel: 06 41198606. (Foto: Antoni Shkraba via Pexels)