Bekeuring nu met sticker aangeduid

Castricum – De handhavers van de BUCH-gemeenten zijn overgestapt op een nieuw systeem voor het uitdelen van parkeerboetes. De vertrouwde gele bonnetjes onder de ruitenwissers hebben plaatsgemaakt voor een sticker, die op het raam van de auto wordt geplakt. Via een app voeren de handhavers in welke overtreding is gepleegd, op welk tijdstip die geconstateerd werd en op welke locatie dat was. Deze gegevens gaan via het systeem rechtstreeks naar het Centraal Justitieel Incassobureau. Om de autobezitters te attenderen op het feit dat ze bekeurd zijn, wordt een sticker op het raam van het voertuig geplakt. Daarop staat te lezen dat het CJIB de houder van het betreffende kenteken zal benaderen omtrent het afhandelen van de bekeuring. (Foto: aangeleverd)