Behoud gebouw Toonbeeld van de baan

Castricum – Omdat buurtbewoners het gebouw waarin Toonbeeld is gevestigd willen behouden, is er onderzoek gedaan om te zien of dat mogelijk is. Toonbeeld verhuist naar Nieuw Geesterhage en op de vrijgekomen plek kunnen na de sloop zeventien nieuwe huizen worden gebouwd. Bij het behoud van het gebouw zouden elf woningen kunnen worden gerealiseerd. Daardoor ontstaat echter een tekort van ruim 850.00 euro. Voor het tekort is geen dekking voorhanden. Er is nu door de gemeenteraad besloten geen medewerking te verlenen aan het plan om de woningen binnen het bestaande gebouw te realiseren. Het buurtcomité is op de hoogte gesteld van de uitkomsten van het onderzoek en wordt betrokken bij de definitieve planontwikkeling voor deze locatie. Foto: Stichting Oud-Castricum.