Basisschool Helmgras gestart met vierde kleutergroep

Castricum – Maandelijks verwelkomen de kleutergroepen van Basisschool Helmgras nieuwe kinderen. De school groeit en daarom is Helmgras gestart met een vierde kleutergroep. Daarin is veel ruimte om te spelen en worden de oudste kleuters spelenderwijs voorbereid op groep 3.

Juf Lisanne geeft les in de nieuwe kleutergroep: „Het idee achter deze vierde kleutergroep is eenvoudig: Hoe zorgen we ervoor dat kleuters een goede start gaan maken in groep 3?” Juf Lisanne werkt sinds de zomervakantie op Helmgras en is een bekend gezicht voor de kinderen. Haar ervaring en de ervaringen van ouders komen samen in een klankbordgroep, die de ontwikkeling van de kleuters in de nieuwe groep nauwlettend zal volgen. „Veel oudste kleuters vinden het stoer dat ze deel uit maken van de nieuwe groep. Met gelijkgestemde kinderen volgen ze een gezamenlijke ontwikkeling die hen voorbereidt op groep 3. Ze leren bijvoorbeeld werken met een weektaak. Daarmee kunnen de kinderen zelf bepalen wanneer ze hun werkjes maken.” vervolgt juf Lisanne.

„In periodes van drie weken staan de vaardigheden en denkprocessen centraal die de kinderen helpen om hun gedrag in stapjes te plannen en te sturen. Zo kunnen kinderen doelmatig te werk te gaan, vooral in nieuwe onbekende situaties. Daarmee staan de oudste kleuters na de zomervakantie lekker stevig in hun schoenen en zijn ze klaar voor groep 3”. Kleuters in de vierde kleutergroep van basisschool Helmgras leren werken met een weektaak. Zo leren ze spelenderwijs hun werkjes in te plannen.

(Foto: aangeleverd)