Basisschool de Kustlijn neemt leerplein in gebruik

Castricum – Leerlingen uit groep 6 en 7 van basisschool de Kustlijn hebben vorige week voor het eerst gebruikgemaakt van het leerplein. De ruimte, die voorheen als aula werd gebruikt, is omgedoopt tot zelfstudieplek met verschillende hoekjes waar gewerkt kan worden.

Met de komst van het leerplein maken leerlingen van de school stapsgewijs kennis met de nieuwe vorm van onderwijs die de Kustlijn vanaf augustus gaat faciliteren. In het nieuwe schooljaar gaat de school over op zogenoemd unitonderwijs. Annemieke van Leijden, leerkracht van groep 7, is tevreden met het leerplein. ,,Voordat de kinderen hier aan het werk gaan krijgen ze gezamenlijk instructie in de klas. Kinderen kunnen in groepjes samen werken of zich afzonderen om zelfstandig aan de slag te gaan. Daar is het leerplein helemaal op ingericht.’’

‘Optimale ontwikkeling’

Binnen het unitonderwijs werken kinderen in kleinere groepen op verschillende niveaus, zodat elk kind zich op school ‘optimaal kan ontwikkelen’. Vanaf augustus werkt de school niet meer met klassen, maar met units. Leerlingen beginnen de dag met vakken als rekenen, spelling, taal en lezen. Later op de dag is er ruimte voor sociale en creatieve ontwikkeling, gym of wereldoriëntatie. De leraar geeft instructie aan een subgroep. Daarna gaan de leerlingen alleen of in groepjes aan het werk met de stof.

,,Kinderen leren van elkaar en ervaren meer autonomie binnen het unitonderwijs. Uit onderzoek blijkt dat kinderen die in units werken een grotere bereidheid hebben om te leren en meer betrokken zijn.’’ (Foto: Mardou van Kuilenburg)