Basisschool Cunera krijgt IKC op Vondelstraat

Castricum – Na jaren getouwtrek in de politiek is er nu een besluit: het Integraal Kindcentrum (IKC) Cunera komt aan de Vondelstraat. De gemeenteraad kwam afgelopen donderdag tot die keuze. Of daarmee een goede en toekomstgerichte oplossing in het verschiet ligt is de vraag.

Door Ans Pelzer

De meerderheid van de gemeenteraad was al overtuigd of liet zich overtuigen door het college om te kiezen voor deze locatie. VVD, D66 en Forza! (met één stem van de twee) kozen voor een duo-locatie. Ook zij stelden hun standpunt in de loop der de jaren bij. Waar de VVD voorheen de Winklerlaan wenste, stemde zij nu voor de duo-locatie. Vooral nadat bewoners en ouders het voorbeeld gaven en gezamenlijk gingen optrekken. Lokaal Vitaal maakte een grote draai door over te stappen van Winklerlaan naar Vondelstraat.

Toekomstig draagvlak

Mariska El Ouni (D66) en Andries de Rooij (VVD) menen dat het van belang is dat nu buurtbewoners en ouders samen optrekken er ook meer draagvlak komt. De Rooij (VVD): ,,De buurtbewoners staken een hand uit en zochten naar een compromis om de lasten zoveel mogelijk te verdelen. Ze hebben zich verenigd. Chapeau!” El Ouni (D66): ,,Wij zagen dat de betrokkenen gingen schuiven en wij willen als politiek recht doen aan de wensen van betrokkenen. Inspraak vinden wij heel belangrijk, het is geen ‘u vraagt wij draaien’, maar wij willen wel dat betrokkenen serieus gehoord worden in hun oordeel.” De Rooij: ,,Dat is vooral belangrijk voor het toekomstig draagvlak.” Lokaal Vitaal – voorheen voorstander voor locatie Winklerlaan – meent dat een school op één locatie toekomstbestendiger is. De partij denkt dat een school met twee locaties bovendien duurder is. Bij het verzoek aan de raad om een keuze te maken uit de drie opties is het argument over financiën niet als belangrijk naar voren gekomen.

‘Buiten spel’

Buurtbewoners van de Vondelstraat en de Winklerlaan, alsook zo’n tachtig ouders en de Medezeggenschapsraad van de Cunera, melden dat er nooit gesprekken plaats hebben gevonden met de gemeente. In de commissievergadering zei wethouder Brouwer dat ouders ‘niet het aanspreekpunt van de gemeente zijn’. Gesprekken voeren en draagvlak creëren zijn echter gratis. Ouders en buurtbewoners sommen desgevraagd moeiteloos op waar het schort in de plannen van de gemeente. Een beargumenteerd antwoord op al hun vragen is nooit gekomen. Wethouder Brouwer meldt dat veel vragen uitwerkingskwesties zijn die de komende tijd met betrokkenen besproken worden. Brouwer: ,,Het voorstel zoals het nu ligt is een ontwerpvraagstuk betreffende de inrichting. Zo ver zijn we nog niet.’’ Inwoners willen antwoorden op die vragen en zijn teleurgesteld in de politiek.

Gevolgen omwonenden

Vanuit welk gezichtspunt je ook kijkt: het is een ingrijpend plan. Voor omwonenden omdat het aanzien van de woonomgeving, het plan voorziet bijvoorbeeld in een school met twee bouwlagen aan de Vondelstraat, ingrijpend gaat veranderen. Ook de kwaliteit van de leefomgeving zal anders worden. De dreiging van bewoners om naar de bestuursrechter te stappen wordt door college en enkele politici ‘intimiderend’ of als ‘all in the game’ betiteld. ,,Het risico dat mensen naar de rechter gaan loop je altijd.’’

Opluchting

Opluchting is er bij diegenen die vreesden voor aantasting van het Stinzenbos. Bedreigd is dat echter nooit, omdat geen enkele partij de bedoeling had om verder te bouwen dan het bouwvlak dat nu al in gebruik is. De gemeenteraad beslist op 7 december.

‘Een toekomstbestendig IKC verdient de ruimte’

Joanne Lucas, een ouder van leerlingen op de Cuneraschool, ijverde met andere ouders en omwonenden voor een duo-locatie. ,,Ons drijft een mooie, toekomstbestendig school voor onze kinderen. Wij vinden de berekeningen rond dit dossier diffuus. Acht jaar wordt al gezocht naar een plek voor de Cunera. Diverse onderzoeken tonen aan dat een IKC niet past op de Vondelstraat. Dat er nu wel voor is gekozen, is onnavolgbaar. Een IKC waar kinderen tot twaalf jaar terechtkunnen voor onderwijs, kinderopvang, sport en hobby is een gemeentelijke ambitie, maar vereist adequate ruimte. Ruimte die op de Vondelstraat ontbreekt. Leerlingen gaan erop achteruit in buitenspeelruimte, hoewel dat enorm belangrijk is voor hun gezondheid en natuurbewustzijn. Het is onduidelijk of en hoeveel ruimte er is gereserveerd voor BSO-lokalen en een aula. Het parkeren en halen of brengen moet volledig in de openbare ruimte plaatsvinden, met verkeersoverlast en onveilige situaties tot gevolg. Met nu enkel de bovenbouw op de Vondelstraat worden ouders al regelmatig opgeroepen verkeersoverlast voor omwonenden te beperken. Hoe moet dat als de onderbouw en kinderopvang er bijkomen? De prognoses in het laatste rapport over leerling- en kinderopvang aantallen zijn conservatief. Er wordt uitgegaan van driehonderd leerlingen, maar Cunera telt er nu 350 terwijl we veel nieuwbouw zien en de raming rond kinderopvang beperkt zijn. Bouwen we dan toekomstbestendig?

Wij zijn bezorgd over het bezwaar van omwonenden. Dit leidt tot nog meer vertraging en de leerlingen zijn hiervan de dupe. De ouders vinden het onontbeerlijk dat tijdens de bouw beide locaties beschikbaar blijven voor onderwijs. Daarnaast hoop ik dat de Winklerlaan nog geen andere bestemming krijgt, zodat onze kinderen niet in noodlokalen over het spoor gehuisvest worden. Ik roep de politiek op deze waarborg te geven.’’

(Archieffoto: Ans Pelzer)