Basisscholen sluiten Kinderboekenweek af

Foto boven:
De boekenmarkt van kindcentrum Helmgras, waar veel boeken van eigenaar wisselden. (Foto: aangeleverd)

Castricum – Op de basisscholen is traditioneel veel aandacht besteed aan de jaarlijkse Kinderboekenweek. In de aula van kindcentrum Helmgras kwamen alle kinderen bijeen om te luisteren naar een gedicht van leerling Loulou. Daarna werd het prentenboek ‘Egalus’ van Marije Tolman voorgelezen. De hele week zat bij Helmgras vol bijzondere opdrachten: groene proefjes doen, zaden laten ontkiemen, verhalen schrijven, stripverhalen tekenen en groene kunstwerken maken. De week werd afgesloten met een kinderboekenmarkt.

Deze kinderen kozen de toren in het kleuterlokaal van OBS De Kustlijn als plekje om in hun eigen boek te lezen. (Foto: aangeleverd)

Bij OBS De Kustlijn werd woensdag het jaarlijkse ‘Meester Jaap’-lezen gehouden. Alle leerlingen mochten een plekje door de hele school zoeken om een kwartier in hun eigen leesboek te lezen. Vrijdag werd in de school een tentoonstelling georganiseerd van werkstukken die de kinderen hadden gemaakt van materialen uit de natuur.

De opkomst van de ouders tijdens de tentoonstelling bij OBS De Kustlijn toont aan hoe enthousiast iedereen is. (Foto: aangeleverd)