Basisscholen Klimop en Sokkerwei fuseren tot De Kustlijn

Castricum – Nadat de scholen eerst twee jaar op een aparte locatie hebben gewerkt, gaan de Sokkerwei en de Klimop met ingang van het nieuwe schooljaar samen verder in het gebouw van de Klimop aan de Rooseveltlaan onder de naam De Kustlijn.

Voor het bedenken van de nieuwe naam is een wedstrijd uitgeschreven onder de schoolbevolking. Er zijn veel mooie, grappige en bijzondere namen bedacht, waardoor het niet meeviel om uit de vele inzendingen de beste naam te kiezen. Na lang wikken en wegen hebben team en medezeggenschapsraad gekozen voor De Kustlijn. Deze naam is bedacht door de familie Fontijn, met drie kinderen op de Sokkerwei. Zij hebben voor deze naam gekozen, omdat De Kustlijn in hun ogen de plaats is waar het verschil gemaakt wordt. De prijs die ze daarmee gewonnen hebben, bestaat uit een dagje pretpark met het hele gezin.

160 leerlingen

De Kustlijn is een stijlvolle naam die verband houdt met de directe omgeving en die staat voor verwondering, beweging en ontdekken, elementen die ook in ons onderwijs terugkomen. De naam is uniek; er is geen andere basisschool die zo heet. Van de kinderen die nu nog op de locatie De Sokkerwei zitten gaat 80% mee naar de nieuwe locatie. Dit schooljaar hebben de leerlingen al een aantal keren kennis gemaakt met hun nieuwe klasgenootjes. De Kustlijn gaat in augustus starten met 160 leerlingen, die verdeeld worden over acht groepen. Dit zijn enkelvoudige, kleine groepen, dus geen combinatieklassen.

Nieuw gebouw

Inmiddels is bekend dat De Kustlijn binnen enkele jaren een compleet nieuw gebouw gaat betrekken op de locatie waar nu nog de Montessorischool staat. Door de reeds ingezette samenwerking van de Klimop en de Sokkerwei zal de overgang voor de kinderen soepel verlopen. Het afgelopen jaar vonden vergaderingen en studiedagen voor de beide teams al gezamenlijk plaats. Tijdens deze bijeenkomsten ging het om de onderlinge afstemming wat betreft de pedagogische en didactische aanpak. Steeds stond de vraag centraal waar succesvol, toekomstgericht onderwijs aan dient te voldoen. Daarbij is dankbaar gebruik gemaakt van de uitkomsten van een recentelijk uitgevoerde ouderenquête.

Motto

Het motto van De Kustlijn is: Groeien met plezier! De school biedt kleinschalig en eigentijds onderwijs, met veel aandacht voor welbevinden en geluk. Bij ons groeien kinderen in verwondering. We helpen onze leerlingen bij het ontwikkelen van een optimistische grondhouding. Op de websites van De Klimop en van De Sokkerwei staat het onderwijsconcept helder beschreven. Wie benieuwd is hoe dit er in de praktijk uitziet, is van harte welkom om op afspraak de school een keer te bezoeken. Het telefoonnummer van de school is 0251 651656. (Foto: Pixabay)