Ballonoplatingen steeds vaker in de ban

Regio – Steeds minder gemeenten tolereren het oplaten van ballonnen. Dat blijkt uit de jaarlijkse ballonenmonitor, die door Stichting De Noordzee is gepresenteerd. Tachtig procent van alle gemeenten verbiedt of ontmoedigt het oplaten van ballonnen.

Stichting De Noordzee monitort sinds 2018 het aantal gemeenten met beleid tegen het oplaten van ballonnen. In 2018 had slechts 5% van de gemeenten een verbod op ballonoplatingen. Anno 2021 heeft 56% van de gemeenten zo’n verbod. Daarbovenop hanteert 24% van de gemeenten een ontmoedigingsbeleid. Dit betekent dat een ruime meerderheid van 80% van de gemeenten in actie komt tegen ballonnenvervuiling in zee: 282 van de 352 gemeenten.

,,We zien de afgelopen jaren een gigantische ommezwaai’’, vertelt Marijke Boonstra, projectleider Schone Zee bij Stichting De Noordzee. ,,Bijna iedereen heeft vroeger weleens een ballon opgelaten. Maar het is duidelijk niet meer van deze tijd. Zelfs gemeenten zonder ballonoplaatbeleid geven aan dat ze geen verbod meer overwegen omdat het probleem simpelweg niet meer speelt en een verbod dus niet nodig is. Samen met bevlogen burgers en vrijwilligers, andere natuurorganisaties en de gemeenten hebben we het tij kunnen keren. Heel goed nieuws voor de Noordzee!”

Jarenlang campagnevoeren

De ommezwaai komt niet uit het niets. In 2014 startten Stichting De Noordzee, de Plastic Soup Foundation en Vereniging Kust & Zee de campagne ‘Die Ballon Gaat Niet Op’. De focus van die campagne was gericht op het stoppen van grootschalige ballonoplatingen op Koningsdag, de dag waarop traditioneel veel ballonnen werden opgelaten. De organisaties en veel enthousiaste vrijwilligers riepen Oranjeverenigingen, bedrijven en gemeenten op om met ballonoplatingen te stoppen.

De campagne was succesvol: veel gemeenten, scholen, bedrijven en Oranjeverenigingen stopten met het oplaten van ballonnen op Koningsdag. Uiteindelijk besloot ook de Oranjebond in 2018 om het oplaten van ballonnen op Koningsdag officieel te ontmoedigen. In 2014 nam de Tweede Kamer een motie van de Partij voor de Dieren aan. Daarin riep men op om ballonoplatingen te ontmoedigen. De uitvoering hiervan legde de Tweede Kamer bij de gemeenten neer. De landelijke Ballonnenmonitor is bedoeld om gemeenten aan te sporen deze motie op te volgen. (Foto: Pixabay)