Bakkummers ongerust over verkeersoverlast

Misschien is een eigen politieke partij wenselijk?’

Castricum –  Het merendeel van de raadsleden kent haar inmiddels van de commissievergaderingen. Anouk Wilderdijk sprak twee keer namens de bewoners van Bakkum Zuid haar bezorgdheid uit over de steeds groter wordende overlast van gemotoriseerd verkeer in dit dorpsdeel. Via een breed gesteunde petitie hoopt de Bakkumse dat het gemeentebestuur luistert naar zijn inwoners en knopen doorhakt.

Anouk Wilderdijk-Lindeman (1978) woont met haar man en twee kinderen nog maar relatief kort aan de Bakkummerstraat, waar ze als kunstenaar haar eigen bedrijf heeft. De woning is volledig naar haar zin, maar daarbuiten zag ze in die vier jaar heel wat in negatieve zin veranderen: „Ik vind dat Bakkum niet meer het pittoreske dorpje kan worden genoemd, omdat er totaal geen sprake is van een leefbaar woonklimaat. De verkeersoverlast is namelijk enorm toegenomen door onder meer de woningbouw op Duin en Bosch. In deze tijd is er veel onvrede en ergernis over de mate waarop de infrastructuur geregeld is in Castricum. De leefbaarheid van bestaande wijken verslechtert ten opzichte van de nieuwe wijken. Wij Bakkummers zijn die onrechtmatige verdeling zat. Ga dus niet eerst bouwen voordat de huidige problematiek is opgelost. Daarnaast wordt er veel te hard gereden, terwijl dit gebied is aangewezen als 30 kilometerzone. Je ziet ook geen spelend kind meer op de stoep, want het wordt steeds gevaarlijker.”

Petitie

Nadat iemand in haar straat vorig jaar december een vlag had opgehangen met de tekst ‘Het is hier geen snelweg. Gemeente bedankt’, wilde Anouk ook wel de barricaden op: „Mijn buurtgenoot Christiaan startte in januari een petitie door middel van een brief, waarin werd verwezen naar een site, waarop je de petitie ook kon ondertekenen. Omdat de overlast alleen maar zal toenemen als er in het gebied Zanderij/Puikman woningen worden gebouwd en er geen oplossing komt voor het knelpunt Beverwijkerstraatweg, heb ik mij aangemeld als inspreker voor de vergaderingen van de commissie over dit onderwerp en de plannen voor de locatie Kaptein Kaas.”

Advies sluipverkeer

Door de actie van Hans van Balgooi voor het indienen van een burgerinitiatief voor de Beverwijkerstraatweg kwam Anouk met hem in contact en besloot ze hem te steunen: „Ik heb tijdens de eerste inspraakronde de problemen in de Bakkummerstraat genoemd en aangegeven dat de gemeente met het nemen van maatregelen niet moet wachten op de onderzoeken van Prorail. Tijdens de behandeling van het ruimtelijk kader voor Zanderij Zuid heb ik vooraf mijn bezwaren schriftelijk aan de raadsleden kenbaar gemaakt. Mijn conclusie was dat er in het verkeerskundig onderzoek voor dit woningbouwplan onvoldoende rekening is gehouden met het effect van de verkeerstoename op bestaande wijken als Bakkum.”

Toen alles nog eenrichtingsverkeer was (foto Oud-Castricum)

In haar inspraakbrief aan de gemeenteraad verwijst Anouk naar een advies uit 1992 van het bureau Goudappel en Coffeng over het tegengaan van sluipverkeer: „Helaas is daar nooit iets mee gedaan. Het wordt hoog tijd dat de gemeente met maatregelen komt. Het rijden door de Bakkummerstraat moet worden ontmoedigd en laten ze eens consequent gaan handhaven. Ook het afsluiten voor gemotoriseerd verkeer van de Van Oldenbarneveldweg tussen de van Haerlemlaan en het pleintje bij Fase Fier zou een goede zaak zijn. Daar wil ik nog aan toevoegen dat onze straat eigenlijk te smal is voor tweerichtingsverkeer en het voor de fietsers een stuk veiliger wordt als die tot één richting wordt beperkt.”

Eigen partij

Volgens Anouk hebben inmiddels 116 buurtbewoners de petitie ondertekend: „We hopen deze snel aan het gemeentebestuur te kunnen overhandigen. Uiteraard blijft ik alle ontwikkelingen rondom toekomstige woningbouwprojecten en verkeerssituaties op de voet volgen en indien nodig laat ik mijn stem ook weer horen in raadsvergaderingen. De bestuurders moeten zich niet langer verstoppen en knopen doorhakken. Misschien is het ook wel wenselijk dat Bakkum zijn eigen politieke partij krijgt om iets te bereiken, want het is volgens heel veel inwoners hier allang twee voor twaalf geweest!”

De gemeenteraad heeft donderdagavond groen licht gegeven voor de bouw van de 99 woningen in het gebied Zanderij. Wethouder Slettenhaar hoopt daarmee in de huidige raadsperiode, oftewel voor maart 2022, te kunnen starten. Voor Bakkum is het dus geen twee maar één voor twaalf.

Tekst Hans Boot

(Foto: Een bezorgde Anouk Wilderdijk voor haar woning aan de Bakkummerstraat – foto: Hans Boot).