Babe gered! Nieuwe donateurs blijven nodig

Het zwarte hangbuikvarken van Stichting Hertenpark Uitgeest heeft de gemoederen aardig bezig gehouden de afgelopen tijd. In december stond er een oproep op de Facebookpagina over het beestje in kwestie omdat de snel groeiende nagels een flinke dierenartsrekening zouden opleveren. De vrijwilligers van het park moeten het zien te rooien van gulle giften maar meerdere malen kwam de bodem van de kas angstaanjagend in zicht. Thea Kater: “Zo’n ingreep door een dierenarts kost twee keer per jaar 85 euro en dat is voor ons ongelofelijk veel. Bedenk dat 170 euro een hap uit je budget is. Wij wisten dat Babe dan niet kon blijven. Vandaar die noodkreet op Facebook.” Er kwamen reacties, héél veel reacties. Zowel van de media als van de Uitgeester bevolking en bedrijven. Thea: “Dit hadden wij niet verwacht. Het was werkelijk hartverwarmend. Echt je hebt geen idee hoeveel mensen het varken in de gaten hadden. Er kwamen giften en er meldden zich 16 donateurs, dat is prachtig en daar willen wij iedereen heel hartelijk voor bedanken. Toen ik inlogde op de bankrekening heb ik met grote ogen naar de binnenkomende bedragen zitten kijken. ‘Voor Babe’ stond er vaak bijgeschreven. Ik heb een traantje weggepinkt van pure opluchting toen bleek dat wij 398 euro ontvangen hadden.” Een aantal mensen die donateur wilden worden hebben echter niet hun adresgegevens achtergelaten wat voor de administratie wel nodig is. Thea: “Alle bedragen zijn welkom maar wij hopen op een donateursbedrag van 10 euro per jaar. Dit kan op bankrekening Rabobank IBAN: NL12 RABO 0363 4019 97.” Er wordt hard gewerkt door de vrijwilligers om het Hertenpark netjes en schoon te houden en de dieren tevreden. Voor de donderdag zou een extra vrijwilliger zeer welkom zijn. Men kan zich aanmelden via hertenparkuitgeest@gmail.com. Voor dit krantenartikel moet Babe nog even op de foto maar het varken heeft het behoorlijk druk met de vele fans aan het hek. Uiteindelijk baggert Babe voor een lekker hapje toch even richting camera. (Monique Teeling)