Asscher bij debat basisscholen

Castricum – PvdA-kopstuk Lodewijk Asscher was afgelopen maandag te gast in het Clusius College bij een debat van de regionale openbare scholenkoepel Isob over verbeterpunten voor het onderwijs op de basisscholen. Deze punten waren al eind januari opgenomen in een manifest dat in samenwerking met achttien Isob-scholen uit de regio was opgesteld. Asscher was toen verhinderd om het debat bij te wonen, dat nu aan de hand van tien stellingen maandag op de Dag van de Leraar werd gehouden.

Uiteraard nam de landelijk politicus het manifest na het debat graag in ontvangst. Isob-directeur/bestuurder Robert Smid, die leerkrachten, directeuren en ouders voor deze bijeenkomst had uitgenodigd, zei na afloop: ,,Ik vond het een zeer geslaagde middag. Het is heel zinvol en juist in deze coronatijd van belang dat ons manifest onder de aandacht van de landelijke politiek wordt gebracht.”

Onderwijswethouder Ron de Haan was ook aanwezig en reageerde als volgt: ,,Je denkt dat je alles van onderwijs weet, maar er is nog een hoop te leren. De positie van onderwijskrachten en scholen werd op een mooie manier tegen het licht gehouden. Als belangrijke onderwerpen noem ik het lerarentekort, te lage salarissen en een groot aantal leesproblemen waarvoor meer aandacht zou moeten zijn.” (Tekst en foto: Hans Boot)