Asbest in de achtertuin

Castricum – In de Bomenbuurt zijn asbestdeeltjes gevonden. De eerste vondst betrof de steeg tussen Lindenlaan en Goudenregenlaan. De gemeente heeft de situatie laten onderzoeken door de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland-Noord. De conclusie is dat in de steeg en achtertuinen een risico bestaat van blootstelling. Hoewel de gezondheidsrisico’s zeer beperkt zijn, kunnen de gevolgen van blootstelling aan asbest aanzienlijk zijn. Daarom heeft de gemeente besloten de situatie per direct aan te pakken en de steeg afgezet. Ook heeft de gemeente  onderzoek laten uitvoeren in vergelijkbare huizenblokken in de omgeving. Ook daar bleken asbestdeeltjes aanwezig. De gemeente heeft hierop voor deze blokken dezelfde maatregelen genomen als bij de eerste steeg. Het gaat om de Berkenlaan, Goudenregenlaan, Eerste Groenelaan, Iepenlaan, Kastanjelaan, Lindenlaan, Esdoornlaan, Lijsterbeslaan; allemaal woningblokken die in de jaren ’60 zijn gebouwd. De vezels zijn afkomstig van verweerde schuurdaken. In de tijd dat deze huizen werden gebouwd, werd asbest veel toegepast bij zulke daken. Door het verweren komen vezels los. Het is gevonden in het mos dat van deze daken is gevallen.

De GGD bevestigt dat het gezondheidsrisico in deze situatie zeer beperkt is. Niettemin kán asbest schadelijk zijn voor de gezondheid. Daarom neemt de gemeente maatregelen om contact te voorkomen. De stegen zijn afgezet met linten en hekken. Verder adviseert de gemeente om de achtertuin zoveel mogelijk te mijden. De eigenaren zijn geïnformeerd over de situatie. Zij zullen hun daken moeten laten vervangen. De gemeente maakt nu een plan van aanpak en bespreekt met de eigenaren hoe alles het beste kan gebeuren en hoe problemen daarbij kunnen worden aangepakt. Inzet is dat binnen vier tot zes weken de daken zijn gesaneerd. De gemeente onderzoekt de mogelijkheid om de sanering collectief te laten doen. Dit scheelt sterk in de kosten. Bovendien is dan de verontreiniging snel en voor iedereen opgeruimd. De verantwoordelijkheid ligt bij de eigenaar.