Appelboom geplant bij kinderdagverblijf Het Strandhuis

Castricum – Kinderen van kinderdagverblijf Het Strandhuis plantten op 20 maart (Nationale Boomfeestdag) samen met Mieke Martinoni (assistent-clustermanager) en de pedagogisch medewerkers van de groep een nieuwe appelboom op het plein. Het is één van de vijf bomen die op deze dag door Forte Kinderopvang zijn geplant op verschillende locaties. Het werd een echt feestje. Er hingen zelfgemaakte slingers, de kinderen werden voorgelezen uit een boek over een groeiende appel en er werden appelflapjes gemaakt. Daarna hielpen de kinderen met het planten van de appelboom en het watergeven met water uit de regenton. De boom zorgt naast vergroening van het plein in de zomer ook voor heerlijke schaduwplekken en appels.

Tegel eruit, boom erin

Het uiteindelijke doel van Forte Kinderopvang is dit jaar om alle Forte speeltuinen natuurlijker in te richten. Door het planten van fruitbomen, moestuinen aan te leggen en hierbij kinderen te leren waar groen en/of fruit vandaan komt. Maaike Kardinaal, manager groen & duurzaam van Forte Kinderopvang, licht toe: ,,Bij Forte hebben we met elkaar bewust gekozen voor een groene wereld waarin duurzaamheid centraal staat. Met het planten van de nieuwe bomen halen we letterlijk de tegel eruit en de boom erin. Maar er is meer. Zo speelt nu bij ons het thema Upcyclen en werken we met recyclebaar materiaal, komen er op steeds meer locaties moestuinen en nemen we de kinderen mee in afvalscheiding.’’