Antonius blijft beschikbaar voor vluchtelingen

De gemeente Castricum heeft de aangevraagde vergunning voor vluchtelingenopvang in het voormalig Antonius Kindertehuis verleend, ook al is inmiddels duidelijk dat het COA hier vooralsnog geen vluchtelingen zal huisvesten.

Onlangs maakte het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) bekend dat het voorlopig geen vluchtelingen zal huisvesten in het Antonius. Het feit dat de gemeente daarvoor nu vergunning verleent, verandert daar niets aan.

Het COA wil het gebouw beschikbaar houden voor de opvang van vluchtelingen, mocht de situatie landelijk weer veranderen. De eigenaar van het gebouw wilde de procedure graag voortzetten. De gemeente heeft daarom de vergunningaanvraag als gebruikelijk afgehandeld. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken tegen de verleende vergunning bezwaar maken.

Het voormalig Antonius Kindertehuis werd gekocht door een projectontwikkelaar die hier een vakantie-accommodatie met zorg van wil maken. Omdat de procedure hiervoor naar schatting twee jaar in beslag neemt, kwam de nieuwe eigenaar met het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) overeen dat deze het zou huren als Aanvullende Opvanglocatie. Ook hiervoor is een vergunning nodig, al is de aanvraagprocedure in dit geval eenvoudiger omdat het om een tijdelijke afwijking op het bestemmingplan gaat.

Ook al heeft het COA aangegeven dat er vooralsnog geen vluchtelingen met verblijfsstatus in Bakkum worden ondergebracht, voor de vergunningprocedure maakt dit geen verschil. Het Antonius blijft dus beschikbaar als opvanglocatie als landelijk de instroom van vluchtelingen weer zou toenemen. Wel wordt de duur van de opvang steeds korter: de vergunning is verleend tot 1 oktober 2018.