Anno Den Bakker maakt plan voor autoschuwe Dorpsstraat

Castricum – Zijn plan voor een autoschuwe Dorpsstraat is beter dan de pilot die nu uitgevoerd wordt, meent Anno Den Bakker. Waarom? ,,Omdat het recht doet aan de wensen van inwoners, winkeliers en weggebruikers. Dit in tegenstelling tot de pilot die momenteel uitgevoerd wordt rondom de Dorpsstraat en de spoorwegovergang Beverwijkerstraatweg.’’

Door Ans Pelzer

Participatie van inwoners is belangrijk, zo klinkt het bij monde van bestuur en raad. Toch zijn er veel inwoners/omwonenden bij de pilot Dorpsstraat die zich niet gehoord weten. ,,Dat wil zeggen dat je mag mee-zoomen en luisteren en heel soms wat zeggen. Maar toen ik vertelde een alternatief plan te hebben voor de knelpunten bij de Beverwijkerstraatweg en de Dorpsstraat kreeg ik van de ambtenaren geen reactie. Of de reactie: ‘daar hebben we nu geen tijd voor’, meldt Anno Den Bakker. ProRail meldde eerder het een interessant plan te vinden maar verwees hem door naar de gemeente als regievoerder. Anno wil van zijn plan een burgerinitiatief van maken. ,,Samen met andere bewoners denk ik dat we een alternatief plan kunnen maken.”

Chaos in de woonwijken

,,Dát er oplossingen moeten komen vinden we denk ik allemaal. Met de pilot is chaos gecreëerd in de omliggende woonwijken. Dat schiet niet op. Het kan beter,” zegt Anno. Hij heeft zijn plan tot in detail uitgewerkt. ,,Ik wil er ook nog graag naar kijken met betrokkenen en deskundigen. Ik sta open voor opmerkingen en suggesties.” In het kort omvat zijn plan een verkeerscirculatieplan voor het dorp en oplossingen voor de overweg bij de Beverwijkerstraatweg. Eén van de mogelijke oplossingen die Anno ziet is om bij de overweg gescheiden rijbanen te maken. Vanuit Beverwijk een strook voor rechts afslaand verkeer naar de Schoutenbosch en één voor rechtdoor gaand verkeer. Dan is de kans op files van auto’s op het spoor al stukken kleiner. Bij de Puikman kan al veel verkeer naar links. Te smal? ,,Ik heb het opgemeten. Dat stuk weg is 23 meter, dus het moet kunnen.”

Dubbel fietspad

Een dubbel fietspad naar de Castricummer Werf zou ook een verbetering zijn. Dat is ook eerder bedacht door inwoners, maar er is nooit serieus naar gekeken. ,,Ook heb ik een alternatief verkeerscirculatieplan voor het dorp gemaakt waarbij doorstroming eerste prioriteit heeft. Zonder afsluiting van woonwijken.” De maatregelen volgens het plan van Anno kunnen op korte termijn worden ingevoerd en hoeven niet al te veel te kosten. Zijn oproep: ,,Ik begrijp dat dit niet de definitieve oplossing voor het probleem is. Het is wel een stap in de goede richting. Alleen samen kunnen we dit oplossen. En het kan zonder dat het hele dorp op de schop moet.”

Het plan van Anno is in te zien op de website van de PvdA Castricum en op te vragen bij Anno. Desgevraagd laat de PvdA weten dit plan te omarmen als één van de burgerinitiatieven bij dit onderwerp. Of het dé oplossing is weet de PvdA ook nog niet, maar ze willen wel graag dat het plan serieus wordt bekeken. Reacties kunnen naar annodenbakker@gmail.com worden gestuurd. (Foto: Ans Pelzer)