Alternatieve oplossing voor gebrek aan fietsenstallingen bij het strand

Castricum – Omdat de gemeente vindt dat de situatie rond het stallen van fietsen aan het eind van de Zeeweg onhoudbaar is geworden, heeft zij een tijdelijke stalling aangelegd op het strandplateau ter hoogte van de slagboom en naast het vroegere pand Blinckers van Cambium. Dit bedrijf heeft bezwaren tegen deze noodoplossing.

Door Hans Boot

De problemen en ergernissen over het gebrek aan deugdelijke fietsenstallingen bij het strand houdt de gemoederen al jaren bezig. PaanZEE/Cambium, onderdeel van Biesterbos Groep, heeft als erfpachter van het parkeerterrein en de stalling al in 2021 concreet uitgewerkte plannen voor een vergunning ingediend voor onder andere het renoveren van de huidige fietsenstalling en het realiseren van kort parkeren voor auto’s. Ook de stallingscapaciteit voor fietsen wordt hiermee uitgebreid. Van de uitvoering komt echter weinig terecht. De reden is dat de provincie goedkeuring van de benodigde vergunningen tegenhoudt. Het gevolg is dat het op een zomerse dag een chaos is voor wat betreft het neerzetten van fietsen en brommers. Strandbezoekers zoeken daarom vaak de hekwerken langs de Zeeweg tot aan de Kluft op om hun voertuigen kwijt te kunnen.

Risico’s

Het gebrek aan voldoende fietsplekken is dit jaar verergerd doordat er vanuit veiligheid niet meer mag worden gestald op het dak van de oude kelderloods, wat tot vorig jaar nog met een noodoplossing mogelijk was gemaakt. Een woordvoerder van de gemeente licht toe: ,,Nadat Cambium het dak van de kelderloods met palen had ondersteund in overleg met gemeente, was het stallen nog één seizoen mogelijk. Nu is dit bouwkundig niet meer verantwoord en is het dak opnieuw afgesloten. De tijdelijke extra stallingen op het strandplateau zijn niet ideaal, maar voorlopig zullen we het ermee moeten doen.’’

Gevaarlijk

Desgevraagd was PaanZEE/Cambium bereid om te reageren: ,,De noodstalling is voor een deel gerealiseerd op grond die wij in erfpacht hebben, maar de gemeente heeft ons hierover alleen geïnformeerd. Zowel ons bedrijf als de strandondernemers vinden dit geen goede oplossing en zonde van het geld. Bovendien zien we grote risico’s voor de doorstroming van bezoekers en parkeerders. Als voorbeeld noemen we dat de fietsers via het zebrapad de auto’s gaan kruisen die aan- en afrijden naar de parkeerplaats. Dat is gevaarlijk en gaat natuurlijk opstoppingen veroorzaken. Ook is het niet veilig dat voetgangers en fietsers elkaar kruisen op het plateau.’’

Verwijzingsborden

De woordvoerder van PaanZEE/Cambium vervolgt: ,,Wij hebben deze bezwaren geuit, maar desondanks heeft de gemeente toch besloten met dit plan door te gaan. Dit alles was niet nodig geweest als de gemeente ons tijdig een normale, tijdelijke vergunning had verleend voor het alvast realiseren van een deel van de stalling ter plekke van de benedenloods. Alles was in kannen en kruiken om deze te slopen, maar de gemeente heeft een dag voor de start eenzijdig een tijdelijke vergunning afgegeven met een aantal beperkende voorwaarden die voor ons niet haalbaar zijn. We moesten acuut stoppen en zijn nu bezig met een alternatief plan, wat onnodig tijdverlies en extra kosten met zich meebrengt.’’

Monitoren

Afgelopen zondag, de eerste stranddag sinds tijden, was een mooie gelegenheid om de bezwaren tegen de noodstallingen te testen. De conclusie was dat de extra rekken nog niet volop worden gebruikt, omdat de aanwezigheid vermoedelijk bij velen nog niet bekend is. Wellicht dat verwijzingsborden in dit geval soelaas bieden? In ieder geval bleek er nu geen sprake van gevaarlijke situaties. PaanZEE heeft deze dag gemonitord en middels beeldopnamen kunnen zien dat de doorstroming van en naar de parkeerplaats door het kruisende fietsverkeer al wel hinder ondervond. De tijd zal echter leren of deze nog zal toenemen. Inmiddels heeft de gemeente toegezegd dat de voorgestelde verwijzingsborden deze week worden geplaatst.

Op de foto:
Eén van de geïmproviseerde fietsenstallingen op het strandplateau. (Foto: Hans Boot)