,,Als gemeente moeten we het goede voorbeeld geven”

Bij de behandeling van de voorjaarsnota komende donderdag vragen GroenLinks en het CDA om verduurzaming van de gemeentelijke gebouwen en de straatverlichting in Castricum. Het stadhuis mag dan tot op zekere hoogte duurzaam gebouwd zijn, de andere gebouwen zijn dat niet. Er zal dan voor alle gebouwen en de straatverlichting onderzocht moeten worden hoe hoog het energieverbruik nu is en wat er nodig is om dit te verbeteren. De mogelijkheden en de kosten van verbeterde isolatie, van energiebesparing, betere installaties, en zelf energie opwekken moeten worden afgewogen. ,,We hebben sterk de indruk dat op dit moment bij de gemeente niet precies bekend is hoe het ervoor staat”. zegt fractievoorzitter van GroenLinks, Hannie Lutke Schipholt. ,,Dat moet eerst in kaart worden gebracht. Dan is een goed plan voor energiebeleid nodig met stappen om te gaan verduurzamen. Dit zal een meerjarenplan worden, omdat het om stevige investeringen gaat. Maar dan heb je ook wat, en het verdiend zichzelf weer terug”, Gerrit Branderhorst (CDA): ,,We willen CALorie feliciteren met het resultaat van hun acties voor zonnestroom. Bij de telactie van afgelopen weken, waar ik ook aan mee heb gedaan, zijn maar liefst 10.999 zonnepanelen geteld. Als dit college nu ook eens zelf geld gaat stoppen in het verduurzamen van de eigen gebouwen geeft dat meteen een goed signaal naar de inwoners.” Hannie Lutke Schipholt: ,,En het past ook goed in de ontwikkeling van het duurzame toerisme. Het zou toch raar zijn als de gemeente de toeristische sector aanmoedigt alles duurzaam te organiseren, en de gemeente zelf als fossiele energieslurper overblijft?” Foto Hannie Lutke Schipholt: Frieda Verbree.