Allemaal eens over opstelterrein langs N203

Het Rijk heeft een besluit genomen over de locatie van een opstelterrein voor sprintertreinen in Noord-Holland: langs de N203 tussen Uitgeest en Krommenie. De regio en de provincie kunnen dankzij de gemaakte bestuurlijke afspraken met het Rijk, meegaan met dit besluit.

,,Met de afspraken die nu gemaakt zijn, vertrouwen wij op een optimale realisatie van twee belangrijke initiatieven in Noord-Holland, namelijk de verbinding A8-A9 en het opstelterrein nabij Uitgeest”, aldus gedeputeerde Joke Geldhof, mede namens de regiogemeenten waaronder Castricum en Uitgeest. ,,Hierbij houden wij rekening met de waarden van het UNESCO-werelderfgoed Stelling van Amsterdam. Als die drie belangen toch met elkaar in de knel komen, hebben wij met staatssecretaris Dijksma afgesproken om samen tot een oplossing te komen. Het Rijk zal daarbij haar verantwoordelijkheid nemen.”

Behalve dat de inpassing moet voldoen aan de richtlijnen van UNESCO moet ook rekening gehouden worden met de provinciale en gemeentelijke ruimtelijke en landschappelijke vereisten. De locatie langs de provinciale weg N203 wordt omschreven als ‘de minst slechte’ keuze.