Afwijzing Centrumplan heeft grote gevolgen voor ouderen Uitgeest

Het afwijzen van het Centrumplan door de gemeenteraad op 28 september brengt de nieuwbouw van Geesterheem van ViVa! Zorggroep ernstig in gevaar. Met mogelijk grote gevolgen voor de oudere inwoners met een zorgvraag in Uitgeest. De gevraagde herbouw van Geesterheem op de bestaande locatie betekent namelijk een extra kostenpost voor tijdelijke huisvesting van zo maar 3 a 4 miljoen euro. Uitgaven die óf ten koste gaan van de zorg óf van de kwaliteit van de nieuwe locatie. ViVa! Zorggroep kan op deze manier geen nieuwbouw realiseren en geen duurzame invulling  geven aan de huidige én toekomstige vraag van de inwoners van Uitgeest. ViVa! Zorggroep pleit daarom voor een oplossing, die op korte termijn zekerheid geeft aan de inwoners van Uitgeest.

ViVa! Zorggroep wil graag op een nieuwe locatie een nieuw gebouw neerzetten dat voldoet aan de totale vraag en de functionele eisen van nu en in de toekomst, zodat oudere inwoners in Uitgeest fijn kunnen blijven wonen nabij hun verwanten in hun eigen woonomgeving. Het huidige Geesterheem is gedateerd en vraagt veel middelen om goed te kunnen onderhouden. Daarom wordt al jaren gewerkt aan nieuwbouwplannen.

Door verplaatsing naar een nieuwe locatie hoeven de kwetsbare oudere bewoners maar één keer te verhuizen; direct naar een nieuwe locatie. Op deze locatie krijgen zij, ondanks hun beperkingen, in een nieuwe woonzorgcentrum adequate zorg en een zinvolle dagbesteding.

De vraag naar woningen die geschikt zijn voor ouderen met een zorgvraag, gaat in Uitgeest alleen maar toenemen. Uit onderzoek blijkt dat de komende 20 jaar het aantal inwoners in Uitgeest met een leeftijd tussen 65 en 74 jaar met 64% toe neemt. En het aantal inwoners dat ouder is dan 74 neemt zelfs toe met 176 %. Het aantal inwoners dat 24 uurstoezicht nodig heeft en in een woonzorgcentrum gaat wonen neemt toe met 159 %. De verwachte indicaties voor somatische aandoeningen (beperkingen aan het bewegingsapparaat) stijgen met 94% en voor dementie met 110%.

Tegelijkertijd staat de bekostiging van de zorg steeds meer onder druk. Ondanks dat er incidenteel extra geld wordt vrijgemaakt voor zorginstellingen, is het niet meer zo dat zorginstellingen de kosten voor tijdelijke huisvesting bij nieuwbouw vergoed krijgen. Herbouw op de bestaande locatie betekent dus dat ViVa! Zorggroep de kosten van tijdelijke huisvesting geheel zelf moet dragen. Dit zal ten koste gaan van óf de zorg óf de kwaliteit van de nieuwe locatie en is daarmee voor ViVa! geen optie. (foto: Ger Bus)