Afvalscheiding gaat goed maar kan beter

Castricum – De inwoners van onze gemeente raken steeds beter op de hoogte van de afvalstoffenregeling die vorig najaar werd ingevoerd. De betrokken medewerkers zijn over ’t algemeen dik tevreden, maar vanuit de bevolking is er nog wel een prangende vraag.

Door Hans Boot

Het is de laatste maanden vrij rustig wat het scheiden van afval betreft. Alle inwoners zijn in het voorjaar in de gelegenheid gesteld om hun containers om te ruilen voor een ander formaat en uit de eerste resultaten van het nieuw ingevoerde grondstoffenplan blijkt dat er in Castricum en Heiloo rond 45% minder restafval wordt opgehaald dan vorig jaar in dezelfde periode. Daarentegen is de hoeveelheid PMD-afval enorm toegenomen en scoort Castricum hiermee ruim boven het gemiddelde in vergelijking met andere gemeenten.

Ondanks dat de cijfers dus goed zijn, worden de bakken voor plastic, metalen verpakkingen en drankenkarton elke inzamelronde door de medewerkers van de ophaaldienst nagekeken. Ook worden de containers van tijd tot tijd nagelopen door gemeenteambtenaren die over beleid en uitvoering gaan. Frank Post, domeinmanager Openbare Ruimte, zegt hierover: ,,We zijn daarmee in april begonnen. Meestal houdt iedereen zich prima aan de regels, maar door een kaartje in het handvat van de deksel te stoppen willen we de gebruikers een extra duwtje in de rug geven door te laten zien wat er nog kan worden verbeterd. Op zo’n kaart staan de meest voorkomende ‘fouten’ beschreven met uitleg waarom bepaalde materialen niet in de PMD-bak mogen. Overigens is het goed te merken dat er het afgelopen jaar veel meer afval is aangeboden als gevolg van corona en thuis werken.”

Piepschuim

Wendy Koerten is communicatieadviseur van het Team Grondstoffen en loopt ook mee om te monitoren: ,,We zien dat de mensen heel gemotiveerd zijn door de nieuwe regeling en dat er nauwelijks moedwillig misbruik van wordt gemaakt. In de kaart die we uitdelen staat wat er nog beter kan. Zo wordt verzocht om alsjeblieft doorzichtige zakken bij het plastic afval te doen. Zwarte of grijze zakken worden namelijk door onze medewerkers of daarna bij de afvalcentrale gecontroleerd en dat kost veel tijd en moeite. Als er afgekeurd plastic in zit, wordt dit verbrand als restafval. Dat betekent weer extra kosten voor de gemeente en dus haar inwoners. Ook wijzen wij erop dat er alleen sprake mag zijn van lege verpakkingen, omdat anders de hele lading vies en afgekeurd wordt. Als voorbeelden van wat er niet in mag, noem ik piepschuim, hard plastic zoals emmers en grote metalen als kinderfietsjes en pannen.”

Maden

Het zit dus wel goed als het om plastic en restafval gaat, maar hoe staat het met de gft-containers in deze warme zomermaanden? Uit diverse klachten blijkt dat er veel overlast is van ongedierte en stank en rijst de vraag waarom de groene bakken ook maar eens in de drie weken worden geleegd. Post: ,,Het probleem wordt onderkend, maar is geen aanleiding om op korte termijn maatregelen te nemen. Afgesproken is om de situatie aan het eind van dit jaar te evalueren. Logistiek is het namelijk zeer gecompliceerd om de bestaande frequentie aan te passen, dus dat wordt op z’n vroegst begin volgend jaar. Daarbij wil ik opmerken dat we in de zomermaanden ook al veel last hadden van ongedierte toen het gft een keer in de twee weken werd ingezameld.”

Wendy heeft nog wel wat tips voor het gebruik van de gft-container: ,,Doe er geen biologisch afbreekbare zakjes in, maar composteerbare. Die breken binnen twee à drie weken af en zijn uitermate geschikt om er etensresten in te stoppen. Om stank te voorkomen adviseren we

onderin de bak oude kranten of stro te leggen, zodat het vocht wordt opgenomen. Verder is het raadzaam om tuinafval een dagje te laten drogen voordat het de bak ingaat en heeft het zin om een paar takjes lavendel of hedera in de bak te hangen, omdat maden de geur daarvan niet kunnen verdragen. Stamp het groen echter niet teveel aan en probeer het voor lediging los te krijgen door er bijvoorbeeld met een hark doorheen te gaan.”

Klachten

Tot slot wordt er nog een advies gegeven over het gebruik van de ondergrondse containers bij hoogbouwwoningen: ,,Zet nooit een zak met restafval naast de container als de klep daarvan weigert, maar meldt dat telefonisch bij de gemeente. Dan wordt er meteen actie ondernomen. Bewaar de zak ondertussen nog even bij u thuis of doe die in een ondergrondse container in een nabij gelegen buurt, waar uw pasje ook geldig is. Het voorkomt een flinke boete. Mochten er in het algemeen klachten zijn over afvalinzameling, bel dan nummer 140251”, aldus de domeinmanager.

Op de foto:
Wendy Koerten voorziet een PMD-bak van een kaartje met tips. Naast haar Frank Post. (Foto: Hans Boot)