Aftrap project ‘Maak vrienden bij Join us’

Castricum – Acht procent van de jongeren tussen 12 en 25 jaar kampt met chronische eenzaamheid. Door de coronacrisis is dit percentage fors toegenomen. De landelijke stichting Join us probeert deze eenzaamheid te doorbreken. Zij brengt jongeren samen en helpt ze sociaal sterker te worden. In Castricum vond de aftrap van het project vorige week dinsdag plaats.

Door Henk de Reus

Veel jongeren vinden het moeilijk om vrienden te maken. In samenwerking met de Stichting Welzijn Castricum start Join us op 2 april met een groep jongeren tussen 18 en 25 jaar. Eenzelfde project volgt begin juni voor jongeren tussen 12 en 18 jaar.

Organiseren activiteiten

Via het project Join us worden jongeren in contact gebracht met leeftijdsgenoten. Ze gaan om de week op vrijdagavond in Ontmoetingscentrum Conquista met elkaar activiteiten bedenken en organiseren. De groep bepaalt zelf hoe de avond wordt ingevuld. Dit kan van alles zijn, zoals gamen, spelletjes doen, een film kijken of voetballen. Tijdens de avonden zijn begeleiders aanwezig die de jongeren helpen sociaal sterker te worden. Ze leren daardoor meer zelfvertrouwen te krijgen en stappen wat gemakkelijker op een ander af.

Isolement

Kim Stolk is een van de jongerenmedewerkers. Zij houdt intakegesprekken met jongeren die zich aanmelden. Kim: ,,Van de jongeren tussen 12 en 25 jaar voelt 46% zich eenzaam. In coronatijd is dit zelfs 64%. Acht procent van de doelgroep is chronisch eenzaam.” Amber Hulsken, ook jongerenwerker, vult haar aan. ,,Dit uit zich in onder meer in suïcidegedachten, depressiviteit en schooluitval.” Haar collega Nina Mijers legt uit waarom eerst gestart wordt met de groep 18 tot 25 jaar. ,,Deze groep valt eigenlijk tussen wal en schip. Op je 18de houden veel dingen op. Je sluit de schoolperiode af en gaat een volgende fase in. Vaak is dit ook het moment dat je het ouderlijk huis verlaat en op jezelf gaat wonen. Hierdoor treedt het isolement vaak eerder op.”

Vriendschappen

Kim: ,,Op 1 juni start de groep van 12 tot 18 jaar. Het zijn dezelfde bijeenkomsten, maar dan voor jongeren in deze leeftijdscategorie. In beide groepen kijken we ook naar de eigen kracht van de jongere. Elke jongere heeft een eigen doel waaraan hij of zij gaat werken. ” Nina hoopt dat er binnen de groep vriendschappen ontstaan en dat men ook buiten de vaste avonden contact met elkaar zoekt via de groepsapp. Het uiteindelijke doel is dat men zonder Join us de sociale vaardigheden in de eigen leefomgeving voortzet.”

Motivatie

Kim refereert aan een interview dat zij recent met iemand had die zich had aangemeld voor het project. ,,In het gesprek met Kimberly (om redenen van privacy is de naam fictief) gaf zij aan zich regelmatig eenzaam te voelen en weinig contact met andere mensen te leggen. De coronamaatregelen hebben haar geen goed gedaan. Ze zorgden voor een negatieve mindset en zij sloot zich hierdoor nog meer af. Daardoor zag ze weinig vrienden. Haar motivatie voor deelname aan Join us is duidelijk. Ze hoopt hierdoor te leren om in nieuwe situaties gemakkelijker op anderen af te stappen en te leren zichzelf uit te spreken en open te stellen.”

Aanmelden

Amber zou het jammer vinden wanneer jongeren uit de doelgroep een drempel ervaren om zich aan te melden. ,,Dit is absoluut niet nodig. Realiseer je dat er velen zijn die in dezelfde situatie als jij verkeren. Het is echt een geweldig project. Gemeenten die hier al mee gestart zijn laten weten veel enthousiaste reacties van deelnemers te krijgen.” Jongeren kunnen zich aanmelden via de website van Stichting Welzijn Castricum. Deelname is gratis. Op de site www.join-us.nl is meer informatie over het project te vinden.

Op de foto:
Net zoals het treffen van de roos met darts verwachten jongerenwerker Amber Hulsken en wethouder Falgun Binnendijk dat het project Join us een schot in de roos zal zijn. Op de achtergrond de jongerenwerkers Kim Stolk (l) en Nina Mijers (r). (Foto: Henk de Reus)