Afgraven Zanderij van start gegaan

PWN is vorige week gestart met het opnieuw inrichten van zeven hectare agrarische  grond. Het gaat om het gebied ten zuiden van de Geversweg, achter het station van Castricum. Dit gebied, bekend als de Zanderij, werd in de afgelopen periode gebruikt voor bollenteelt. PWN laat hier nu de oorspronkelijke binnenduinrandnatuur herstellen.

Afgelopen woensdag gaf wethouder Paul Slettenhaar het officiële startsein voor de herinrichting. Hij deed dat door, onder begeleiding, een graafmachine te bedienen en de eerste kubieke meters grond af te graven. Het is de bedoeling dat van het terrein de bovenste dertig centimeter grond wordt afgegraven. Dit is bemeste grond en juist daar wil men nu van af, zodat de bodem weer schraal en voedselarm wordt. Een dergelijke bodem is namelijk zeer geschikt voor bepaalde duinplanten, die er dan na verloop van tijd weer te zien zullen zijn. PWN verwacht dat dit in eerste instantie onder meer slangenkruid en teunisbloem zullen zijn, maar later ook orchideeën, ratelaars en duizendguldenkruid.

Om het effect van een binnenduinlandschap te versterken, wordt na het afgraven van de grond een profiel aangelegd, waardoor waterpartijen zullen ontstaan die in de zomermaanden kunnen droogvallen. Binnenduinrandnatuur is volgens PWN zeldzaam in Nederland en ook wethouder Slettenhaar bevestigt: ,,Het is niet makkelijk in stand te houden, het is een enorme opdracht om dat te bereiken’’. Volgens de wethouder is het gebied, dat hij omschrijft als de poort naar de duinen, in de toekomst nog aantrekkelijker om te verblijven. PWN voert het plan binnen drie maanden uit samen met de gemeente Castricum, belangengroepen en de Provincie Noord-Holland. (Bos Media Services)