Actief worden als omwonende van Schiphol

Castricum – Op dinsdag 16 mei om 20.00 uur vindt in cultureel centrum Geesterhage de ledenvergadering plaats van het Platform Vlieghinder Kennemerland. Die avond zal Eddy van Hijum, voorzitter van de Maatschappelijke Raad Schiphol (MRS), een toelichting komen geven over dit nieuwe overlegorgaan.

De afgelopen jaren bleek het bestaande overleg onhoudbaar. Het klassieke poldermodel functioneerde niet meer. In 2019 knapte het elastiek. Gemeenten en omwonenden wilden niet langer verantwoordelijk gehouden worden voor de sterke toename van de hinder die het gevolg was van de snelle groei van Schiphol. Bij veel omwonenden was het vertrouwen in de overheid verdampt. Men ervoer dat bezwaren niet serieus werden genomen en dat beloftes over minder hinder niet werden waargemaakt. Daarom wordt per 1 juli aanstaande de Maatschappelijke Raad Schiphol (MRS) opgericht.

Dit orgaan biedt omwonenden en maatschappelijke organisaties de kans om beter betrokken te zijn bij de ontwikkeling van het beleid van de luchthaven Schiphol en de effecten van het vliegverkeer op de leefomgeving. Omwonenden kunnen zich kandidaat stellen voor een rol als clustervertegenwoordiger. Ook kunnen ze lid worden van een bewonersorganisatie zoals Platform Vlieghinder Kennemerland. Meer informatie over de mogelijkheden is op www.maatschappelijkeraadschiphol.nl te vinden. (Foto: aangeleverd)