Actie tegen bezuinigingen op subsidies

Castricum – Het plan van de gemeente Castricum om te gaan snoeien in de gemeentelijke subsidies levert veel weerstand op. Vanuit de PvdA-fractie is inmiddels een protestactie gestart. Inwoners kunnen hier zelf aan deelnemen door een bezwaar in de vorm van een brief (of e-mail) naar de gemeente te sturen.

Door Ans Pelzer

In juni jl. kondigde het college van burgemeester en wethouders forse bezuinigingen aan. De subsidies op het welzijnswerk, de bibliotheken, Toonbeeld en veel andere sociale activiteiten moeten met ongeveer twintig procent omlaag. Veel insprekers meldden zich toen bij de gemeenteraad met de klemmende vraag deze bezuinigingen te herzien. De lijst van activiteiten waarin de betrokken organisaties moeten gaan schrappen is lang en pijnlijk. De bibliotheek meldt – onder meer – de vestigingen in Akersloot en Limmen te moeten gaan sluiten. Toonbeeld zou het muziekonderwijs op de basisscholen niet meer kunnen verzorgen. De Stichting Welzijn moet meerdere activiteiten schrappen, waaronder de rouwgroep, het peutercafé in Limmen en Akersloot (in samenwerking met de bibliotheek), de ontmoetingsgroepen voor slechthorenden en slechtzienden, mantelzorgondersteuning en delen van het jongerenwerk.

Reacties

Een kleine rondgang langs bezoekers van de bibliotheekvestigingen leert dat veel mensen dit niet wisten. ,,Ik wist niet dat de gemeente dit van plan is. Waarom?’’ Bij de vestigingen in Akersloot en Limmen is de schrik nog groter: ,,De bibliotheek is een ontmoetingsplek. Waar moeten we dan naar toe?’’ Of: ,,Van appen begrijp ik niks, maar gelukkig word je op de bibliotheek geholpen.’’ De bezuinigingen werden niet herzien. Wel wisten de fracties van PvdA, D66, VrijeLijst en GroenLinks uitstel te bewerkstelligen. Het besluit is daarmee echter niet van de baan. José Smits (fractievoorzitter PvdA) maakt zich ongerust over deze bezuinigingen en startte een actie onder de titel ‘Zoveel bezuinigingen? Nee toch?’ Er wordt een flyer verspreid met een QR-code. Daarmee kunnen mensen de gemeenteraad laten weten hoe er over de bezuinigingen gedacht wordt. Met de QR-code wordt ook een voorbeeldtekst gevonden.

Brief schrijven

José Smits: ,,Mensen kunnen natuurlijk ook een mailtje sturen naar de gemeenteraad van Castricum (raadsgriffie@castricum.nl ter attentie van de gemeenteraad, een brief in de bus doen (Raadhuisplein 1) of schrijven naar Postbus 1301, 1900 BH Castricum en in eigen woorden vertellen wat ze van de bezuinigen vinden. Dat hoeft niet heel uitgebreid. Het is wel van belang dat de brief met naam wordt ondertekend. José: ,,Het is belangrijk dat veel mensen laten weten dat ze het niet eens zijn met de bezuinigingen. Doe dat vooral in je eigen woorden.’’ (Foto: Bos Media Services)