Actie inrichting muziekzaal

De bouw van een nieuwe muziekzaal achter cultureel podium De Bakkerij in Castricum nadert zijn voltooiing. Eind juli verwacht de aannemer de zaal op te kunnen leveren. Vanaf dat moment gaan de vrijwilligers aan de slag om onder andere het podium te bouwen en de zaal verder in te richten. Met de actie ‘Bak een steen voor de Bakkerij’ hopen zij voldoende geld op te halen om dit te kunnen bewerkstelligen. De zaal wordt multifunctioneel en is naast muziekzaal onder andere geschikt als ontmoetingsruimte voor culturele instellingen en als oefenruimte voor bands, koren et cetera. Door de vertraging van de bouw door procedures, de verbouwing van het voorgedeelte én het niet volledig kunnen exploiteren heeft De Bakkerij flink moeten interen op haar vermogen. Al met al is er een gat ontstaan in de begroting van de bouw van de zaal. Door middel van deze actie wil De Bakkerij dit gat, letterlijk en figuurlijk, dichten met bakstenen. Bakstenen die door particulieren, bedrijven en instellingen kunnen worden voorzien van hun naam en die in het daarvoor gereserveerde gat in de uitbouw worden gemetseld. Met de verkoop van 100 bakstenen voor 100,00 euro per steen kan De Bakkerij het casco van binnen afbouwen en voor een flink gedeelte inrichten. Hier stelt De Bakkerij iets tegenover. Iedereen die een baksteen aanschaft kan, in overleg, één dagdeel kosteloos gebruik maken van de nieuwe zaal. Donateurs hebben extra belastingvoordeel omdat hiervoor een extra giftenaftrek geldt. Iedereen die een baksteen aanschaft krijgt een uitnodiging om tijdens een workshop hun eigen baksteen te voorzien van hun eigen naam en logo. Op www.vriendenvandebakkerij.nl is het bestelformulier te downloaden.