AC Borst Bouw is Hofleverancier

Castricum – Op woensdag 24 september heeft Johan Remkes, Commissaris van de Koning in Noord-Holland, het predicaat hofleverancier overhandigd aan  AC Borst Bouw te Castricum. Burgemeester Toon Mans en voorzitter van Bouwend Nederland  Maxime Verhagen waren hierbij aanwezig. Onder grote belangstelling mocht de huidig directeur Cornel Borst het predicaat van de Commissaris in ontvangst nemen. De Commissaris gaf daarbij aan dat na de aanvraag een zorgvuldige toetsing door zijn kabinet en diverse overige instanties heeft plaats gevonden. Met name de maatschappelijke verantwoordelijkheid moet goed zijn ingevuld en dat is het ook. Ook het kunnen aantonen van het honderdjarig bestaan is een vereiste om het predicaat te kunnen ontvangen. Simon Zuurbier van Werkgroep Oud Castricum is het gelukt om benodigde documenten uit 1913 terug te vinden in de archieven. De aanwezige oud-bestuurders Ton Borst, Wim Rodenburg en Cees van der Laan hebben vervolgens het bijbehorende karakteristieke schild onthuld.