Aantal meldingen over discriminatie in Noord-Holland vorig jaar opnieuw gestegen

Regio – Opnieuw is het aantal meldingen over discriminatie in Noord-Holland vorig jaar gestegen. Bij de Anti-Discriminatie-Voorzieningen (ADV’s) zijn in 2021 444 incidenten in deze provincie gemeld. Dat is een toename van 19 procent ten opzicht van het jaar ervoor. Ook het aantal personen in Noord-Holland dat discriminatie ervaart – waar dan ook in Nederland – , steeg flink. In 2020 waren dat er 512, in 2021 betrof het 621 personen. Het landelijk beeld is dat bij de ADV’s in Nederland in totaal 6.922 discriminatieklachten zijn binnengekomen; een stijging van 26% ten opzichte van 2020. Bij de politie in eenheid Noord-Holland is sprake van een daling met 15 procent. Dit in tegenstelling tot de landelijke politiecijfers, die zijn met 7 procent gestegen.

Coronamaatregelen

Veel van de klachten bij de ADV’s gingen over de coronamaatregelen. Vooral het verplichte dragen van een mondkapje en het moeten tonen van een coronatoegangsbewijs. Ongevaccineerden of weigeraars van een QR-code voelden zich buitengesloten. De meeste klachten echter gingen over discriminatie op grond van herkomst en huidskleur (168); dit is elk jaar het geval. De ervaringen speelden zich af op de arbeidsmarkt, in de eigen woonomgeving en in de openbare ruimte. Een andere veelgenoemde grond was handicap of chronische ziekte (68).

Bij de politie kwamen relatief veel meldingen over vijandigheid of geweld tegen homoseksuele mannen. Maar ook bij de politie gaan de meeste zaken over herkomst of huidskleur. Waar de politie onderzoekt of een zaak juridisch aangepakt kan worden, behandelen de ADV’s de klachten door advies en informatie te geven, te bemiddelen, beleid te beïnvloeden en melders bij te staan. (Foto: Pixabay)