Aantal discriminatieklachten in de regio blijft hoog

Regio – Het aantal discriminatieklachten in de regio Noord-Holland-Noord blijft hoog. Art.1 Bureau Discriminatiezaken Noord-Holland Noord (Art.1 NHN) heeft in 2022 in totaal 307 discriminatieklachten behandeld en geregistreerd. Dat is wel minder dan in 2021 en 2020, toen een groot deel van de klachten over coronamaatregelen ging. In 2022 is er geen specifieke reden geweest die aanleiding was voor een piek in het aantal discriminatieklachten.

De meeste klachten gingen over de discriminatiegrond afkomst/huidskleur (62 procent), gevolgd door (homo)seksuele gerichtheid (10 procent) en niet-wettelijke gronden (8 procent). Het verschil met de andere gronden is groot. Racisme is al jaren de meest gemelde discriminatiegrond, maar het relatieve aandeel fluctueert sterk. In 2020 was het aantal klachten veel hoger, in 2021 daalde het en in 2022 is het flink gestegen met 21 procent naar 205. Racisme is wijdverbreid en komt op alle terreinen veel voor.

Meer meldingen over openbare ruimte

De meeste discriminatieklachten speelden zich in 2022 af in de openbare ruimte: 57. Zo wordt op straat of in het verkeer discriminerend gescholden door mensen die elkaar niet kennen. Deze categorie groeit al drie jaar in aantal. Verder vond de gemelde discriminatie vooral plaats op de terreinen buurt en wijk en collectieve voorzieningen, waaronder de (lokale) overheid, de sociale dienst of gezondheidszorg vallen.

Het aantal discriminatiezaken dat zich in de eigen buurt en wijk afspeelt is in 2022 weliswaar gedaald, maar blijft met 50 hoog. Het gaat bijvoorbeeld om burenruzies, pesterijen of vernielingen gericht tegen een homostel, een vluchtelingengezin of een buurvrouw die een hoofddoek draagt. Deze klachten hebben veel impact op de gedupeerden. Het terrein collectieve voorzieningen was in 2021 heel hoog vanwege de coronamaatregelen, maar in 2022 speelden toch 48 klachten zich hier op af.

Lage meldingsbereidheid

Het werkelijke aantal discriminatie-incidenten ligt vele malen hoger, maar de meldingsbereidheid van mensen is nog altijd laag. De aandacht voor inclusie en het bestrijden van discriminatie groeit echter. En daarmee mogelijk ook de bewustwording en bespreekbaarheid ervan. In 2022 was er veel aandacht voor institutioneel racisme en discriminatie, tot uiting komend in het toeslagenschandaal en etnisch profileren door de belastingdienst en de politie. Het was ook het jaar van het excuus voor het slavernijverleden. Eind 2021 werd de Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme aangesteld die gelijk het land introk om tijdens dialoogsessies te spreken over verschillende vormen van discriminatie.

Over Art.1 Bureau Discriminatiezaken Noord-Holland-Noord

Art.1 NHN is een van de 18 antidiscriminatiebureaus in Nederland, verenigd in Discriminatie.nl. Naast klachtbehandeling en registratie van klachten, geeft Art.1 NHN voorlichting en trainingen, doet het onderzoek en geeft het informatie en advies.

Dag tegen Racisme en Discriminatie

De Verenigde Naties hebben 21 maart uitgeroepen tot Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie vanwege het zeer gewelddadige optreden van de overheid in Zuid-Afrika in 1960 ten tijde van het apartheidsregime toen er gedemonstreerd werd tegen discriminerende pasjeswetten. De politie schoot 69 demonstranten dood. (Foto: Daniel Reche via Pexels)