Aansporing door pastoor leidt tot platina huwelijk Henk en Riet van Stigt

Foto boven:
Henk en Riet van Stigt zijn 70 jaar in de echt verbonden (Foto: Henk de Reus)

Castricum – Henk en Riet van Stigt leerden elkaar in 1948 via het corresponderen kennen. Riet was hiertoe aangezet door de plaatselijke pastoor. Bij de eerste ontmoeting was er meteen sprake van liefde op het eerste gezicht. Hun wegen zijn hierna niet meer gescheiden. Afgelopen zondag vierden ze hun platina huwelijksfeest.

Door Henk de Reus

Als de verslaggever binnenkomt ligt er op tafel al een familiefotoboek/kroniek klaar. De dochters Marijke en Ellen zijn ook aan tafel geschoven, niet omdat hun ouders zelf niet het woord kunnen doen, maar gewoon voor de gezelligheid. Riet (91) heeft nog een geheugen als een olifant en Henk (94) houdt nog steeds graag de regie in eigen hand. Voor hem ligt een getypt levensverhaal dat hij gemakshalve voor de verslaggever heeft gemaakt. Nog voordat deze de eerste vraag kan stellen opent Henk het familiefotoboek en begint te vertellen. Het duurt even voordat de verslaggever de uitknop van Henk heeft gevonden.

Henk en Riet tijdens hun huwelijk op 17-09-1953. (Foto: aangeleverd)

Beide echtelieden zijn geboren in Amsterdam. Henk zag het levenslicht op 14 december 1928. Zijn bruid kwam op 12 januari 1932 als Riet van Langen ter wereld. Ze had vijf zusjes en drie broers. De ouders van Henk kregen veertien kinderen. Henk werd als vierde kind in het gezin geboren.

Corresponderen

Riet vertelt hoe ze Henk leerde kennen. ,,De pastoor spoorde meisjes aan om te corresponderen met een soldaat uit Indië. Ik had daar niet zoveel zin in, maar mijn moeder haalde mij over omdat het goed was voor het moreel van de jongens in Indië. Via de pastorie kreeg ik het adres van Henk, die ik uiteraard niet kende. Henk bleek echter niet in Indië te verblijven maar bij Vliegbasis Deelen.’’ Henk: ,,Ik kreeg een brief van een volslagen onbekend meisje, dat notabene ook nog eens in dezelfde straat als ik woonde. Ik was erg nieuwsgierig wie die Riet van Langen wel zou zijn.’’ Op 1 mei 1949 ging Henk bij haar langs en er was meteen een klik. Riet vond Henk leuk overkomen en viel ook wel op zijn grijze luchtmacht uniform. Henk vond Riet meteen het liefste meisje dat hij ooit had ontmoet.

Huwelijk

Na vijf jaar verkering trouwden ze op 17 september 1953. Het huwelijk werd ingezegend door Henks’ broer, die priester was. Aanvankelijk woonde het stel in bij Riet’s grootouders in Amsterdam. Na vier jaar kregen zij hier een eigen flat toegewezen. Later verhuisden zij naar Purmerend, gevolgd door Amstelveen. Na Henk’s pensioen in 1990 verhuisde het stel naar Bakkum. Omdat het huis voor hun tweeën te groot werd betrokken ze in 2015 hun huidige woning aan de Admiraal de Ruyterlaan. Het echtpaar kreeg vier kinderen, allen meisjes. Inmiddels hebben zij tien kleinkinderen en veertien achterkleinkinderen.

Loopbaan

De loopbaan van Henk begon in 1945 als telegrafist bij het Telegraafkantoor. Daarna volgde Werkspoor Amsterdam. In 1970 startte hij de zelfstandige Technische Handelsonderneming ‘Van Stigt’ in Gorinchem. Het bedrijf groeide snel uit. Na Henks pensioen in 1990 bleef het bedrijf voortbestaan.

Henk is nog steeds verwoed zendamateur en verstuurt in morsetekens een romantisch bericht aan zijn vrouw. (Foto: Henk de Reus)

Gezondheid en hobby’s

Voor mensen van hun leeftijd verkeren Henk en Riet in een uitstekende gezondheid. Ze doen samen de boodschappen en rijden nog auto. Riet breit en haakt er nog lustig op los, puzzelt graag, of leest een boek. Henk heeft een andere hobby. Hij is erkend zendamateur onder de naam -PAØPQ-‘en geeft nog regelmatig Enigma-lezingen. (noot redactie: Enigma ontwikkelde in de oorlog een apparaat waarmee geheime codes van de Duitsers konden worden ontcijferd). Henk neemt de verslaggever mee naar zijn werkkamer die vol staat met apparatuur en antennes. Henk stuurt berichten via een seinsleutel en doet dit via morsecode. Hij geeft een demonstratie, gaat aan z’n bureau zitten en verstuurt het volgende bericht: ,,Na 70 jaar ben ik nog steeds gelukkig met m’n Riet.’’ De verslaggever hoort vele lange en korte piepjes, maar begrijpt er niets van. Het is wel een romantisch gebaar op je 94ste.

Feest

Afgelopen vrijdag vond een receptie plaats en zondag werd het echte feest in restaurant Nieuw Westert in Egmond Binnen gevierd. Afgelopen maandag gaf burgemeester Karen Heerschop met haar bezoek het feest nog een leuk en waardig slot.