Aanpak station met kleine aanpassingen plan

Als er een trapluifel komt in plaats van stationsluifel en een kiosk op het perron in plaats van huiskamerkiosk, dan kan de geoptimaliseerde dorpsvariant van het NS-station doorgaan. De tunnel kan worden verlengd, de trappen worden recht en royaal en er komt een nieuwe stationsbebouwing. Zo zijn de voor de gemeente belangrijke kwalitatieve punten van het project behouden gebleven.
In juli 2016 heeft de gemeenteraad een besluit genomen over de opwaardering van de perrontunnel en stationsbebouwing. Samengevat is gekozen voor de geoptimaliseerde dorpsvariant en de duinvariant samen. Voorafgaand is door wethouder Steeman aangekondigd dat NS tijdens bestuurlijk overleg had gemeld dat hun bijdrage 150.000 euro zou zijn. De raad heeft de voorwaarde aan hun besluit gekoppeld dat dat ProRail en NS beide ook participeren in het project, ProRail voor 3,7 mln. en NS voor 450.000 euro.
Gedurende de zomer hebben NS en ProRail nader onderzoek gedaan naar hun verschil van inzicht over de kostenraming van de varianten. Gebleken is dat de kosten circa 250.000 euro te laag waren ingeschat. Bovendien is bevestigd dat de NS geen bijdrage van  450.000, maar van 250.000 euro zal leveren. ProRail neemt ook zijn aandeel in de meerkosten door de bijdrage met 100.000 euro te verhogen. Het resterende tekort van 50.000 euro verwacht ProRail goed te maken via een passende aanbestedingsstrategie. Castricum draagt 1.050.000 euro bij.
Een laatste punt van discussie vormt nog de luifel die boven de trappen aan de dorpszijde is voorzien. Volgens de tekening bij de stukken komt die luifel alleen boven de trap. In eerdere plannen was een luifel voorzien die vanaf de bloemenkiosk en de NS-kiosk tot over de trap was geprojecteerd. Nu ontstaat er tussen bloemenkiosk en trap een open ruimte waardoor men direct op het perron kan kijken. Volgens de PvdA heeft de voorgestelde trapluifel een aantal nadelen. Dave van Ooijen: ,,De direct boven de trap geprojecteerde luifel is bij regen en sneeuw niet bepaald een aangename verblijfplaats. Zo zal de trap bij regen de trappen constant nat en glad zijn. Verder zullen reizigers die staan te wachten de trap gaan gebruiken als schuilplaats. Ze zullen daarbij de toegang tot het station blokkeren. En de open doorkijk tussen het voorplein en perron is bij veel wind eveneens onaangenaam.” De trapluifel zorgt bovendien niet echt voor een station dat aan de dorpszijde een aantrekkelijke ‘smoel’ heeft, aldus Van Ooijen, een van de eisen die de PvdA vanaf het begin aan de aanpassingen heeft gesteld. De verwachting is dat het College op 27 september 2016 de knoop zal doorhakken.