Aangepaste sportmiddag in kerstvakantie

Castricum – Deze kerstvakantie organiseert Stichting Sport-Z een sportieve middag in Castricum. Deze middag is bestemd voor kinderen en jongeren van 6 tot 14 jaar die niet mee kunnen komen met het reguliere aanbod. Vrijdag 7 januari kunnen ze meedoen aan een sportinstuif (13.00-16.30 uur) in Sportcentrum De Bloemen in Castricum. Naast de instuif met luchtkussens en spelletjes staan er clinics SportFUN en hockey op het programma. Deelname is gratis, maar aanmelden via www.sport-z.org/sportmiddagCastricum is noodzakelijk.

In de kerstvakantie organiseren diverse sportaanbieders en organisaties activiteiten, maar er zijn altijd kinderen en jongeren die hier niet aan mee kunnen doen omdat zij, om wat voor reden dan ook, buiten de boot vallen en niet mee kunnen komen in de groep. ,,Ik spreek als maatschappelijk regisseur in Castricum de laatste tijd ouders en anderen die aangeven dat zij graag een aanbod zouden zien voor kinderen bij de regulier sportclubjes niet mee kunnen komen. Het kan zijn dat er problemen spelen rondom ADHD, autisme of bijvoorbeeld een TOS, maar dit is niet noodzakelijk het geval. Omdat het ook voor deze doelgroep belangrijk is dat je leuke succeservaringen opdoet organiseert Sport-Z deze vakantie een sportdag speciaal voor deze kinderen’’, aldus Madeleine Stoop van Sport-Z.

Professionele begeleiding

Bij voldoende interesse start Sport-Z in 2022 een wekelijks sportaanbod voor deze doelgroep. ,,Doe je deze sportmiddag mee aan de clinic SportFUN, dan krijg je een mooie indruk van dit structurele sportaanbod en de sportleraren die hier voor de groep staan. Ik vind deze sportmiddag een mooie manier om dit nieuwe aanbod bij de inwoners van Castricum te introduceren.’’

Bij de sportmiddag op 7 januari staan er allemaal leuke sporten, luchtkussens en spelletjes uitgestald waar je jezelf lekker bij kunt uitleven. Sport-Z zorgt voor voldoende professionele begeleiding waardoor de kinderen zelfstandig het programma kunnen uitvoeren. Voor ouders/verzorgers is er de mogelijkheid aanwezig te blijven als dit van toegevoegde waarde is voor de begeleiding van de deelnemer, mits de coronamaatregelen dit blijven toestaan. Wie eerst meer informatie wil, kan contact opnemen met Jelle Zuijdam via j.zuijdam@sport-z.org of 06 34168901. (Foto: aangeleverd)