145- jarig Vondel speelt ‘De Vrek’ van Molière

“De Vrek” van Molière is een oud stuk en daardoor vaak veronachtzaamd. Ten onrechte.  Molière  belichtte de zwakheden van de gewone mens en vergrootte deze karaktertrekken op bijna cabareteske wijze. Hij was er een meester in de mensen een spiegel voor te houden. De mooiste voorbeelden hiervan zijn “De Ingebeelde Zieke “en “De Vrek”.

Met name die cabareteske uitvergroting was voor “Vondel” de reden “De Vrek” op de planken te zetten. Hierbij heeft “Vondel” zich niets gelegen laten liggen aan de tijd waarin dit zou moeten spelen. Gierigheid en de daarmee gepaard gaande hebberigheid zijn van alle tijden. De spelers kun je vergelijken met een rondtrekkend toneelgezelschap, dat op markten en kermissen, het publiek vergast op een vlotte komedie met een plot, dat de schrijvers van hedendaagse soaps zou doen watertanden.

Al met al voldoende reden om enthousiast met dit stuk aan de slag te gaan onder de inspirerende leiding van Iwan Dam, onze nieuwe zomerregisseur. Hij gaf de spelers de vrijheid om met die cabareteske uitvergroting aan de slag te gaan. Niet zo gemakkelijk als het lijkt, omdat de spelers van “Vondel” vaak te horen hebben gekregen, dat “kleiner” spelen mooier is. Toch zijn ze er in geslaagd er een fijne voorstelling van te maken.

Het resultaat kunt u op 12, 13, 14 en 15 oktober in De Zwaan in Uitgeest bewonderen.

Aanvangstijden donderdag, vrijdag en zaterdag 20.15 uur en zondagmiddag 14.15 uur. Kaarten à 10 euro zijn verkrijgbaar bij de boekhandel Schuyt, Middelweg 139, Uitgeest en te bestellen op onze reserveerlijn 06-53513750, alle werkdagen van 16.00 tot 19.00 uur.