110 miljoen euro coronasteun vanuit provincie

Haarlem – Provinciale Staten van Noord-Holland trekken 110 miljoen uit voor maatregelen om de gevolgen van de coronacrisis te verzachten. Daartoe is vorige week besloten tijdens de eerste online vergadering.

Het was een bijzondere vergadering, waaraan alle Statenleden op afstand deelnamen. De publieke tribune was gesloten, maar de openbare vergadering was via internet door iedereen te volgen. Commissaris van de Koning Arthur van Dijk wees er bij aanvang op dat Provinciale Staten niet eerder online vergaderden. ,,Dat ons openbaar bestuur en de democratie blijven functioneren, is zeker in deze crisistijd extra belangrijk”, zei Van Dijk. ,,Het debat moet als vanouds gevoerd kunnen worden en we moeten samen keuzes kunnen maken die nodig zijn voor onze provincie.” Hij sprak lovende woorden over de wijze waarop de Noord-Hollanders omgaan met de beperkingen van de coronamaatregelen en over de inzet van zorg- en veiligheidsmedewerkers. Tegelijkertijd toonde hij zich bezorgd over de onzekerheid voor veel ondernemers en ZZP’ers.

Twee fondsen

Provinciale Staten namen tijdens deze online vergadering een besluit over twee fondsen: Een Economisch Herstel- en Duurzaamheidsfonds van 100 miljoen euro om op een duurzame manier de economische en maatschappelijke effecten van de crisis zoveel mogelijk te verzachten (van VVD, GL, D66, PvdA, CDA); en een Provinciaal Noodfonds Sociale Infrastructuur van 10 miljoen euro voor steunmaatregelen en regelingen voor onder andere werknemers, ondernemers, culturele instellingen, maatschappelijke organisaties zoals dorps- en buurthuizen en verenigingen (van PvdA, VVD, D66, GL, SP, CU, CDA). Ook werd een motie van het CDA en de CU aangenomen over het soepel omgaan met het innen van pachtgelden en boeren en tuinders die dat nodig hebben uitstel te verlenen. Andere moties over maatregelen door de provincie in het kader van de aanpak van het coronavirus haalden geen meerderheid.

Voorgenomen besluiten

Sinds 9 april 2020 is de ‘Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming’ van kracht. Deze wet maakt het mogelijk dat Provinciale Staten online vergaderen. Op 18 mei gebeurde dat voor het eerst in Noord-Holland. De besluiten die Provinciale Staten namen zijn voorgenomen besluiten. De fractievoorzitters gaven een indicatie van de stemming over moties van hun partij. Dit werd gedaan om te voorkomen dat het stemmen tijdens de online vergadering te lang zou duren. Het daadwerkelijk stemmen vindt achteraf plaats door middel van ‘briefstemmen’. De Statenleden die aan de vergadering deelnamen geven dan op een formulier aan hoe zij stemmen. Ze sturen die formulieren ondertekend naar de Statengriffie. De uitslag wordt daarna verwerkt en gepubliceerd bij de agenda van de Provinciale Statenvergadering. De Statengriffie gaat de manier waarop de online vergadering plaatsvond evalueren en past de procedures eventueel aan.

Op de foto:
Een Statenzaal zonder Statenleden tijdens de online vergadering. (Foto: Provincie Noord-Holland)