Zorgen om thuiszorg

De rechtbank Noord-Holland heeft maandag het faillissement uitgesproken voor thuiszorgaanbieder Stichting ZorgBedrijf en Thuiszorg Noord-Holland. Bij dit faillissement zijn tweehonderd medewerkers en honderden ouderen betrokken. Een van de oorzaken van de faillissementen in de thuiszorg is de bezuinigingen van gemeenten op de huishoudelijke zorg. De PvdA Castricum heeft naar aanleiding van deze ontwikkelingen vragen gesteld aan het college. De partij wil weten of het college kan garanderen dat zij alles in het werk zal stellen om bewoners niet de dupe te laten worden van dit faillissement. Dave van Ooijen van de PvdA: ,,Het college zegt verrast te zijn en tot op heden geen signalen te hebben gehad dat dit faillissement dreigde. Wij willen weten welke acties het college gaat ondernemen om te voorkomen dat Castricum in de komende tijd wordt verrast door het faillissement van andere zorgaanbieders. Bovendien kan gekeken worden of de aanbesteding moet worden aangepast om vergelijkbare verrassingen in de toekomt te voorkomen.”