Zorgen D66 over lokaal populisme

De fractie van D66 Castricum maakt zich steeds grotere zorgen over het groeiende populisme in de lokale politiek. Mariska El Ouni, fractievoorzitter van de partij: ,,Keer op keer wordt de gemeente, en met name het nieuwe college van burgemeester en wethouders, opgevoerd als een organisatie die erop uit is de eigen zin door te drukken ten koste van de inwoners. De politici die met veel bombarie vermeende misstanden aankaarten werpen vervolgens zichzelf op als degene die al die problemen ook weer op zullen gaan lossen. Dat voortdurende en negatieve geschop tegen de zogenaamde gevestigde orde heeft zijn weerslag op de gemeente Castricum.”

,,Inwoners beginnen zich zorgen te maken naar aanleiding van alle negatieve berichten en het vertrouwen in de gemeentelijke organisatie wordt hard geschaad. Vaak is dat onterecht, omdat de vermeende problemen door politici voor eigen gewin worden opgeklopt en in stand gehouden worden in plaats van dat men dan met een oplossing komt.”

De D66 fractie zegt een heel ander geluid te willen laten horen en roept de Castricumse politiek op om het vertrouwen te herstellen. ,,Als er een probleem is met de gemeente is het zaak om dat snel en eerlijk op te lossen. Dat gebeurt niet door het probleem zo groot mogelijk te maken en zo snel mogelijk de meest schreeuwende krantenkop te scoren of de meeste facebook-likes en retweets binnen te halen. Sommige politici lijken te vergeten dat zij de gemeente vertegenwoordigen, van de gemeente deel uitmaken en gekozen zijn om het algemene belang te vertegenwoordigen. Neem die verantwoordelijkheid, want met schreeuwend populisme voor eigen gewin wordt Castricum er niet beter op!”