‘Zorg voor inwoners staat onder druk’

Castricum – Het zijn vooral bezuinigingen op het sociaal domein die het gemeentebestuur op de begroting voor 2021 heeft ingeboekt. Dit heeft grote gevolgen voor inwoners en het sociale gezicht van Castricum, aldus de partijen D66, GroenLinks, PvdA en Fractie Husslage.

Door Ans Pelzer

De partijen vragen zich af of de gemeenteraad wel serieus wordt genomen. ,,Een bedrag van anderhalf miljoen aan bezuinigingen is zonder overleg in de begroting gezet. Daarmee heeft het college aangegeven geen raadscollege meer te zijn.” De vier partijen aan de linkerkant hebben in twaalf moties aangegeven hoe het beter kan. Ze wilden daarmee de ergste pijn wegnemen die de bezuinigingen bij inwoners gaan veroorzaken.

Inwoners geraakt

In het sociaal domein regelt de gemeente Castricum allerlei zaken rond werk, participatie en zelfredzaamheid, zorg en jeugd. ,,De voorgenomen bezuinigingen raken de inwoners direct. Het gaat om het strenger beoordelen van en korten op het Persoonsgebonden Budget (PGB). Vooral mensen met meervoudig gehandicapte kinderen kunnen hiervan de dupe worden. Ook worden mensen die men nu respectloos ‘dure cliënten’ noemt, strenger beoordeeld. Dit zijn de meest kwetsbare mensen in de gemeente.”

Nieuwe wet

Het college wil hulp bij dyslexie voor kinderen boven de 12 jaar niet meer vergoeden en verwijst naar de scholen voor het betalen van de rekening. ,,De scholen wijzen op hun beurt weer naar de gemeente. De gemeente kan pas stoppen met deze hulp als een nieuwe wet hierover duidelijkheid schept. Eerder stoppen is kortzichtig, want dan komen deze jongeren snel in andere en waarschijnlijk grotere problemen.”

‘Arbeidsverdringing’

Een voorbeeld van de voorgenomen bezuinigingen is dat het college wil dat vrijwilligers die nu al bij cliënten thuis komen, gevraagd wordt ook huishoudelijk werk te gaan doen. ,,Voor tien euro per uur. Dat is arbeidsverdringing, want het normale uurtarief is €12,50. Bovendien is het nog maar de vraag of vrijwilligers dit willen doen.” Genoemde partijen vragen zich tevens af of de maatregelen eigenlijk wel tot de gewenste bezuinigingen gaan leiden. ,,Cliënten kunnen bezwaar gaan maken of naar de rechter stappen. Ook dat kost de gemeente veel geld.”

Tegen begroting

Op 12 november stemde de gemeenteraad over de begroting. GroenLinks, D66, Forza!, PvdA, fractie Husslage en fractie Van Schoonhoven stemden tegen. Meerdere partijen stemden tegen met het bezwaar dat er te weinig bezuinigd wordt op de ambtelijke organisatie. Het college komt tegemoet aan die eisen. De partijen D66, GroenLinks, PvdA en fractie Husslage vroegen om een budget van 450.000 euro om zeven van de zeventien bezuinigingsmaatregelen in het sociaal domein minder hard te laten aankomen. Het college kwam deze partijen hierin niet tegemoet. Daarom hebben ze weer tegen de begroting gestemd.

Algemene reserves

,,De tekorten voor volgend jaar konden eenvoudig gedekt worden uit de reserve voor het sociaal domein. De €5,4 miljoen die daarin zat is leeggehaald en in de algemene reserve geplaatst.” De vier partijen waren in 2019 al ‘fel tegen’ omdat ze veel risico’s zagen voor de toekomst. ,,Argumentatie van andere partijen was destijds dat uit de algemene reserve geput kon worden als dat voor het sociaal domein nodig was. Nu daarom gevraagd wordt blijkt dat het toch niet de bedoeling was.” Veel gemeenten en provincies protesteerden bij het Rijk tegen tekortschietende budgetten. Zo ook de gemeente Castricum. ,,Misschien ook eerst maar eens kijken wat het Rijk gaat doen alvorens fors te bezuinigen?”