Yvonne Groen zoekt buurtcontactpersonen

Een nieuwjaar begint met goede voornemens. Wat wensen de inwoners voor Uitgeest? Als gebiedsregisseur voor Uitgeest is Yvonne Groen daar erg benieuwd naar. Zij hoort het dan ook graag tijdens mijn ‘buurtbakkies’ in januari 2018. Yvonne wacht op 16 januari in basisschool Kornak in Waldijk met de koffie op geinteresseerde bewoners en op 18 januari in Dorpshuis de Zwaan. Beide keren is men daar welkom tussen 18.30 en 20.00 uur. Haar eigen goede voornemen? Nog meer Uitgeesters betrekken bij de leefbaarheid in ons eigen dorp.

Yvonne: ,,Het afgelopen jaar heb ik kennisgemaakt met Uitgeest en vooral met de inwoners en organisaties in Uitgeest. Ik heb mijn oor te luisteren gelegd om te ontdekken wat er leeft, heb inwoners/organisaties met vragen of ideeën in contact gebracht met anderen in het dorp of met de juiste collega’s bij de gemeente, heb geholpen vorm te geven aan de stem van inwoners of hun vertegenwoordigers bij projecten zoals Beeldkwaliteitsplan centrumgebied, ontwikkeling Stationsvisie Uitgeest, en herinrichting Meldijk. Ik ben altijd bereid om met iedereen in het dorp mee te denken. Kortom ik haal ‘buiten naar binnen’ in het gemeentehuis en kom – alleen of met collega’s – weer naar buiten, naar de inwoners toe.’’

Buurtcontactpersonen

Zij vervolgt: ,,Belangrijk voor mij is ook het contact met de buurtcontactpersonen in Uitgeest. Ik vind het fijn om in buurten mensen te kennen die voor mijn collega’s en mij, maar ook voor elkaar het aanspreekpunt in de buurt willen zijn. Want wie kent de eigen buurt beter dan zij die er wonen? Jammer genoeg zijn er nog een paar buurten waar we geen contactpersoon hebben. Daarom zijn we hard op zoek naar buurtcontactpersonen voor:

– De Koog, tussen de Kooglaan, Voorvenstraat en N203

– De Koog, tussen de Geesterweg, Kerverslaan, Kooglaan en N203

– Het Oude Dorp, ten oosten van de Middelweg (Langebuurt, Westergeest, Melksuiker etc.

– De Kleis

– Waldijk

Heeft u interesse en wilt u informatie, neem dan even contact met mij op: Yvonne Groen, e-mail: yvonnegroen@debuch.nl. U kunt mij ook vinden op Facebook en Twitter.

 

Foto:

 

In Dorpshuis de Zwaan zit gebiedsregisseur Yvonne Groen op 18 januari met de koffie klaar (foto: Ger Bus)