Wie is Wie?

Maandelijks bespreekt de vereniging Oud Uitgeest een foto uit haar databank in deze rubriek

Dit keer afbeelding 00548 uit de beeldbank Vereniging Oud Uitgeest

In 1962 gaf dokter Smeets EHBO-les in de kantine van de Hollandsche MelkSuikerfabriek. Veel namen van de deelnemers zijn bekend, maar we missen er nog twee.

Staand van links naar rechts: dokter Smeets, C. Bijman, zr. Fausta, zr. Prudentia, Cees Berkhout; zittend op stoel: mevr. de Leeuw-Acquoi, ………?, mevr. Schoenmaker; zittend op de grond: mevr. Schermer, ………..?, Martha Admiraal.

Als u deze namen weet, wilt u dan een mailtje sturen naar secretaris@ouduitgeest.nl of bellen met Nel Tromp-van Baar 311572 of Herman Tervoort 313196.

 

De vorige afbelding was 02909. Een uitje met de bewoners van de Kleis. Binnen een paar uur waren alle namen bekend!